Uniwersytet Łódzki - strona 141

Interakcje leków z alkoholem - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Interakcje leków z alkoholem i związkami zawartymi w dymie papierosowym Przyczyny interakcji leków z alkoholem: Reakcja disulfiramonopodobna (antikolopodobna): Synergizm (sumowanie się działania) leków i alkoholu Wpływ alkoholu na metabolizm ...

Konsekwencje działania wolnych rodników - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Konsekwencje działania wolnych rodników (markery uszkodzeń lipidów, białek i DNA) Szkodliwe efekty działania wolnych rodników: Starzenie się Śmierć programowana (apoptoza) Procesy nowotworzeni Choroby: miażdżyca, artretyzm, cukrzyca Cytotoksyczność wielu leków (np. antybiotyków antracyklinowyc...

Ocena toksyczności związku na podstawie zależności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

Ocena toksyczności związku na podstawie zależności struktura chemiczna - aktywność biologiczna Ocena toksyczności zw na podstawie zależności struktura chemiczna- aktywność biologiczna: Aldehydy = działania drażniące np. salicylowy ...

Odtrutki swoiste i nieswoiste - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3465

Odtrutki swoiste i nieswoiste Odtrutki swoiste: I. Reaktywatory- subs normalizujące procesy metaboliczne, uwalniają zablokowany enzym samemu wiążąc się z toksyną obecną w ustroju. Obidoksyn- w zatruciach pochodnymi fosfoorganicznymi w celu przywrócenia czynności enzymu acetylocholinoesterazy. Az...

Ogólne informacje - Toksykologia z ekotoksykologią

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

OGÓLNE INFORMACJE Toksykologia tradycyjnie- nauka o szkodliwym wpływie leków, związków chemicznych i ich mieszanin na żywe organizmy. Cele toksykologii: Wykrywanie trucizny w materiale biologicznym Oznaczanie ich w środowisku Doświadczaln...

Pestycydy - informacje wstępne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Pestycydy - informacje wstępne Historia: Siarka Wapno Dym tytoniowy Mieszanina wodorotlenku miedzi i siarczanu wapnia Arszenik 1940: DDT 1941: 2,4-D Tanie, skuteczne, uważan...

Podział i specyficzność biomarkerów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2499

Podział i specyficzność biomarkerów Biomarkery skutków biologicznych: Mogą to być addukty czynnika szkodliwego lub jego metabolitów z: DNA, białkami lub aminokwasami, zwykle w moczu. Addukty z hemoglobiną do 120 dni Addukty z albuminami do 20 dni Addukt z 4-aminobifenylo-hemoglobiną jako wskaźni...

Pojęcie i cechy metali ciężkich - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Pojęcie i cechy metali ciężkich Do metali zaliczamy: Cu, Co, Cr, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, Mn, Ni, Mo, V, W oraz niemetal Se W grupie metali ciężkich wsytępują pierwiastki niezbędne dla org: Mikroelementy: miedź, cynk, nikiel, chrom Oraz pierwias...