Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 36

Teoria biegunów wzrostu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Teoria biegunów wzrostu -ośrodki/ centra wzrostu -brak równowagi w rozwoju gospodarczym- rozwój ma charakter spolaryzowany -jednostki wzrostu -biegun wzrostu -polaryzacja Charakter spolaryzowany - oznacza istnienie obszarów bogatych w sąsiedztwie obszarów biednych Jednostki wzrostu oznacza obe...

Ćwiczenia - regionalizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Andrzej Sienkiewicz
 • Region społeczno-ekonomiczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Rozwój i Rewitalizacja Miast i Obszarów Wiejskich OPRACOWANIE MACIERZY INFORM...

Dokumenty planistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1778

Dokumenty planistyczne obowiązujące w polskim systemie planowania Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju wizja stanu zagospodarowania kraju sformułowana na określony czas jest dokumentem wiążącym dla organów administracji publicznej koncepcja ta powinna stanowić punkt wyjścia dla ...

Dystanse interpersonalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1547

Dystanse interpersonalne - jeden z objawów zachowań społeczno-przestrzennych człowieka, sposoby ich traktowania są ważnymi komunikatami niewerbalnymi. Odległość, jaką ludzie zachowują w stosunku do innych osób, pokazuje między innymi stosunek emocjonalny do rozmówcy, status społeczny, typ prowadzon...

Eksploatacja górnicza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Eksploatacja górnicza - zespół czynności mający na celu wydobycie kopaliny użytecznej z miejsca jej występowania. Metoda odkrywkowa - Wydobywają głównie węgiel w USA i Australii. Jej zaletą jest bardzo niski koszt wydobycia. Wadą jes...

Fizjografia planistyczna i jej cele.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1890

Fizjografia planistyczna jest praktycznym wykorzystaniem geografii fizycznej w gospodarce przestrzennej. Jest to interdyscyplinarna gałąź nauki o środowisku przyrodnicz...

Geodezyjne dane pomiarowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

1. Geodezyjne dane pomiarowe - są dokonywane przez geodetów przy pomocy instrumentów pomiarowych (teodolity, tachimery, niwelatory, dalmierze, odbiorniki GPS). Istotne dla systemów GIS pomiary wykonywane są najczęściej podczas inwentaryzacji różnych obiektów, a ich wyniki trafiają do państwowego za...

Główne bariery rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

Główne bariery rozwoju lokalnego. Bariery rozwoju: Niedorozwój infrastrukturalny - Brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej może spowodować zahamowanie wzrostu rozwoju transportu oraz handlu. Im lepiej rozwinięty poziom komunikacji tym szybszy rozwój lokalny. Brak wo...

Czynniki nierównomiernego rozmieszczenia ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1855

Główne czynniki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na świecie. Charakterystyczną cechą współczesnego rozmieszczenia ludności jest tendencja do skupiania się w wielkich ośrodkach miejskich. Nierównomierne rozmieszczenie ludności na świecie tylko częściowo jest zależne od czynników zróżnicowani...

Rodzaje stosunków społecznych - Typy więzi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Typy więzi wg Tonnies`a Dwa rodzaje stosunków społecznych: Gemeinschaft ( wspólnota ) - Dominacja więzów pokrewieństwa, braterstwa, sąsiedztwa, ludzie połączeni są jako osobowości, czynnikiem kontroli jest zwyczaj i tradycja, postępowaniem jednostek kieruje wiara (religijna), a własność jest zbioro...