Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 191

Odpady komunalne - dane statystyczne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

ODPADY KOMUNALNE Odpady komunalne w Polsce w 2010r. (dane podane w tysiącach ton): 1. Zebrane - 10044,2 w tym unieszkodliwione - 8079,7 termicznie - 102,5 biologicznie 608,5 zdeponowane w składowiskach - 7368,7 2. Składowiska kontrolowane: czynne: - liczba - 633 - powierzchnia - 2479,4 ha - zrekult...

Metody przetwarzania termicznego odpadów niebezpiecznych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

ODPADY NIEBEZPIECZNE Metody przetwarzania termicznego: 1. Piroliza i odpalanie gazów pizolitycznych. Wymaga bardzo dokładnego oczyszczenia spali od zanieczyszczeń. 2. Spalanie w piecu obrotowym z dopaleniem spalin w termoreaktorze. Wymaga sprawny...

Plany gospodarki odpadami.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

PLANY GOSPODARKI ODPADAMI Krajowy plan gospodarki odpadami (dokument strategiczny przyjęty na poziomie UE i krajowym) - uchwala Rada Ministrów na podstawie projektu przygotowanego przez Ministra Środowiska. Wojewódzki plan gospodarki odpadami - uchwala sejmik województwa. Plany gospodarki odpadami ...

Program czystej produkcji.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

PROGRAM CP - CZYSTEJ PRODUKCJI (CP - Cleaner Production) CP jest strategią ochrony środowiska polegającą na ciągłym, zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do procesów produkcyjnych.. Czystsza Produkcja (proces wdrażania) | etap 1: formalizacja systemu zarządzania ochroną środowiska ...

Program minimalizacji odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

PROGRAM MINIMALIZACJI ODPADÓW Program „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care) - zaczął działać w Polsce z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w 1992r. Pierwsze zakłady - Zakłady Zachem S.A. w Tarnowie oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie ...

Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Instrumenty i narzędzia zmniejszające ilość odpadów: 1. program CP, 2. ISO serii 14000, 3. EMAS, 4. LCA, 5. Ecolabelling. Zarządzanie środowiskiem - sterowanie działaniami służącymi ochronie środowiska i jego zasobów. Podejście multidyscyplinarne łączy a...

Typy zabudowy i objętościowy wskaźnik wagowy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Typy zabudowy: 1. wielokondygnacyjna: zabudowa o podobnym wyposażeniu techniczno - sanitarnym; cieplik gwarantuje odpady bez popiołu, większe ilości odpadów organicznych (opakowania, organika kuchenna), przez co powinny być unieszkodliwiane termicznie lub

Udział społeczeństwa i podnoszenie świadomości ekologicznej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Udział społeczeństwa: cel średniookresowy do 2016r.: podnoszenie świadomości ekologicznej, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do: - proekologicznych zachowań konsumenckich, - prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, - organizowania ak...