Udział społeczeństwa i podnoszenie świadomości ekologicznej.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Udział społeczeństwa i podnoszenie świadomości ekologicznej. - strona 1

Fragment notatki:

Udział społeczeństwa: cel średniookresowy do 2016r.: podnoszenie świadomości ekologicznej, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do: - proekologicznych zachowań konsumenckich, - prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, - organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska, - uczestnictwa w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska; kierunki działań w latach 2009 - 2012: - doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczne, - rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do informacji o środowisku oraz kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół), - promowanie etykiet znakujących aspekt środowiskowy produktów w celu ułatwienia konsumentom zachowań proekologicznych, - finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, - zapewnienie udziału pozarządowych organizacji ekologicznych we wszystkich gremiach podejmujących decyzje dotyczące ochrony środowiska, - szkolenia dla pracowników instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w zakresie przepisów o dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku, - ściślejsza współpraca z dziennikarzami w zakresie edukacji ekologicznej wszystkich grup społecznych - większe niż dotąd zaangażowanie w tym zakresie funduszy ekologicznych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz