Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 190

Cykl Deminga i jego etapy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

CYKL DEMINGA (klasyczny i współczesny - ryciny) * Stworzony przez W. A. Sherwarta, rozpropagowany przez W. E. Deminga; ** Kaoru Ishikawa 1. Klasyczny cykl Deminga 2. Współczesny cykl Deminga (pięcioelementowy) ISO serii 14000 Etap 1 - Wstępny...

Ekoznakowanie, cechy ekoznaku.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Cykl życia opakowania MFA (Material Flow Analysis) energia, gaz, surowce, materiały, półwyroby, powietrze, woda | proces | produkty, emisja gazu i pyłu, hałas, wycieki, ścieki, odpady, transport, pakowanie * Koncepcja czystej produkcji w cyklu życia produktu (Palicki, 1997) - rycina. Ekoznakowanie ...

ECOLABEL - „Europejska Stokrotka”

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

ECOLABEL - „Europejska Stokrotka” („Margerytka”) Stylizowana "Margerytka" z dwunastoma gwiazdkami ma być alternatywą dla państwowych ekologicznych znaków towarowych krajów zrzeszonych, gwarantującą określoną jakość także poza politycznymi granicami państw członkowskich. "Margerytka&q...

Ekologiczna analiza cyklu życia produktu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

EKOLOGICZNA ANALIZA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU (Life Cycle Assessment - LCA) Środowiskowy cykl życia produktu: 1. identyfikacja i klasyfikacja obciążeń środowiskowych, 2. wycena i ocena, 3. ocena poziomu modernizacji. Techniczny cykl życia...

Etapy wprowadzania ekoetykiet

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Etapy wprowadzania ekoetykiet: Organ tworzący lub zarządzający systemem: stworzenie kryteriów ekologicznych w odniesieniu do produktu ↓ Producent: werfikacja zgodności, dostosowanie procesu/produktu do opracowywanych wymagań ↓ Jednostka certyfikująca:

Gaz wysypiskowy - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

GAZ WYSYPISKOWY Jego produkcja zależy od: temperatury, odczynu, zasadowości, potencjału redox (redoksyjno - oksydacyjnego), uwodnienia, temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego. Emitowany gaz wysypiskowy, który nie jest zagospodarowany stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. Zawarty w biog...

Gospodarowanie odpadami.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

GOSPODAROWANIE ODPADAMI rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie od...

Kodowanie grup odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1491

KODOWANIE GRUP ODPADÓW Odpady oznacza się kodem 6-cio cyfrowym. Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpa...

Kompostowanie jako proces biotermiczny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1932

KOMPOSTOWANIE Kompostowanie jest to autotermiczny i termofitowy rozkład biologiczny selektywnie zebranych bioodpadów w obecności tlenu i w kontrolowanych warunkach przez mikro- i makroorganizmy w celu produkcji kompostu.

Odpady komunalne - skład i problemy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Odpady komunalne: odpady wytworzone w wyniku działalności usługowej / administracyjnej (infrastruktura miejska), odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych, odpady ...