Gospodarowanie odpadami.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarowanie odpadami. - strona 1

Fragment notatki:

GOSPODAROWANIE ODPADAMI rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami; Działania powodujące lub mające spowodować powstawanie odpadów powinny być tak planowane i prowadzone, aby: - zapobiegały powstawaniu odpadów lub ograniczały ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko, - zapewniały bezpieczny dla środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstawaniu, - zapewniały zgodnie z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia człowieka oraz środowiska, w szczególności nie może powodować: - zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin i zwierząt, - uciążliwości, np. hałas, zapach, - wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz