Plany gospodarki odpadami.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plany gospodarki odpadami. - strona 1 Plany gospodarki odpadami. - strona 2

Fragment notatki:

PLANY GOSPODARKI ODPADAMI Krajowy plan gospodarki odpadami (dokument strategiczny przyjęty na poziomie UE i krajowym) - uchwala Rada Ministrów na podstawie projektu przygotowanego przez Ministra Środowiska. Wojewódzki plan gospodarki odpadami - uchwala sejmik województwa. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 lat (wcześniej - 4 lata). Co 2 lata - raport z realizacji planu. Opracowanie tego dokumentu wynika z obowiązku nałożonego na Radę Ministrów. Określa się problemy gospodarki odpadami w obrębie danego obszaru oraz sposoby rozwiązywania tych problemów. KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2014 Podstawa prawna: Dyrektywa 2006/12/WE o odpadach i zastępująca ją dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów. Aktualizacja - co 6 lat. KPGO 2010 - uchwalony 29.12.2006r. - w 2010r. minął termin jego aktualizacji. KPGO 2014 - opracowany zgodnie z nową dyrektywą ramową. Krajowy plan gospodarki odpadami obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury. Plan uwzględnia tendencje we współczesnej gospodarce światowej, jak również krajowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Plan zawiera zarówno program zapobiegania powstawaniu odpadów w odniesieniu do poszczególnych typów odpadów, jak i strategię redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji. Plan gospodarki odpadami dotyczy odpadów powstających w kraju, a w szczególności odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych i komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów przywożonych na teren kraju. ZAKRES RZECZOWY WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI Dokument strategiczny, instrument zarządzania środowiskiem w województwie. Musi być zgodny z polityką ekologiczną państwa. Rozdział 3 - Analiza, diagnoza i ocena stanu istniejącego. Podmioty, koszty, lista zagadnie do uwzględnienia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz