Uniwersytet Gdański - strona 86

Finanse samorządu terytorialnego.Samorządowa gospodarka finansowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3612

Samorządowa gospodarka finansowa - pojęcie szersze od finansów Samorządowa gospodarka finansowa to wszystkie czynności gromadzenia i wydatkowania środków publicznych przez organy JST i ich związki w celu realizacji ich zadań i funkcji. Do tych czynności należy planowanie operacji gromadzenie i wyd...

Atmosferyczny aerozol - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

ATMOSFERYCZNY AEROZOL-  CHARAKTERYSTYKI              Transport mineralnego pyłu i Ŝelaza do środowiska morskiego            Procesy atmosferycznej depozycji          Przykładowe obrazy cząstek pyłu o średnicach w zakresie 2-20 µm.              Globalna depozycja pyłu do światowego oceanu           ...

Ciało stałe- ciecz. energia powierzchniowa - Histereza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1183

CIAŁO STAŁE-CIECZ. ENERGIA POWIERZCHNIOWA    Kąt kontaktu ciało stałe-ciecz. Statyczny i dynamiczny kąt kontaktu    R-nie Younga- Dupre    Współczynnik zwilŜania  SLS  jest równy pracy rozpościerania  WS  i  wynika z róŜnicy napięć  powierzchniowych i międzyfazowych.    SLS= γSV- γSL- γLV    γSV = ...

Kinematyka ciała doskonale sztywnego - prędkość bezwzględna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

                      Uwaga:   prędkość bezwzględna nie ma sensu fizycznego ale przyspieszenie TAK (jej  pochodna czasowa)                       Niezmiennik      transformacji Lorenza- długość 4-ro wektora energii-pędu  E 2= c2p2 + E 0 2   ;  E= E k + moc 2  ;     E, E k – energie całkowita, kinety...

Strategie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1344

Definicja strategii 1) J. Penc tak formułuje strategię: “Strategia to określona koncepcja systemowego działania (plan działań), polegająca na formułowaniu zbioru długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu, określaniu zasobów i śro...

Zadania: fale morskie

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

ZADANIE 1 Obliczyć długość i prędkość fali o okresie: 30s, na głębokościach 20 i 8m. Na 20 m głębokości Dane: h = 20 m T = 30 s g = 9,81 m/s 2 długość fali: prędkość fali: Na 8 m głębokości Dane: h = 8 m T = 30 s g = 9,81 m/s 2 = 0,036 długość fali: prędkość fali: = 8,86 m/s Odpowiedź: Dług...

Normy - CENELEC

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Normy - najczęściej zadawane pytania Publikacja w ISE.pl: 2002-05-21 10:17:36, Wyświetleń: 21919 Źródło: PKN, Polski Komitet Normalizacyjny Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji z Polskiego Komitetu No rmali...

Geografia jako nauka - Środowisko przyrodnicze

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Malinowska
 • Podstawy geografii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2492

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: GEOGRAFIA – jako nauka zajmuje się badaniem powłoki ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym oraz związkami, jakie zachodzą pomiędzy...