Atmosferyczny aerozol - charakterystyka

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Atmosferyczny aerozol - charakterystyka - strona 1

Fragment notatki:

ATMOSFERYCZNY AEROZOL-  CHARAKTERYSTYKI              Transport mineralnego pyłu i Ŝelaza do środowiska morskiego            Procesy atmosferycznej depozycji          Przykładowe obrazy cząstek pyłu o średnicach w zakresie 2-20 µm.              Globalna depozycja pyłu do światowego oceanu                Samplery do depozycji suchej                                                                    Szybkość depozycji suchej (cm/s) w funkcji średnicy cząstek    Pomiary  wielkości  depozycji  pyłowej  pozwalają  na  wyznaczenie  szybkości  depozycji  cząstek  Vd  (cm s -1) (Ruijgrok i in., 1997):                                                            C F V d d  =                                          Fd  -  strumień przepływu cząstek  (ilość cm -2 s-1),  0,001 0,01 0,1 1 10 0,1 1 10 100 Dust particle diameter, µm Deposition velocity dM/dLnD (MMD 2.5 µm, Sigma 2) dF/dLnD                        C  -  objętościowa koncentracja cząstek  (ilość cm -3)                                                      − + = D U V V g d 36 , 30 exp 12 , 1 *     prędkości tarcia wiatrowego U*  ≈ 0,03 V10; V10 – prędkość wiatru na wysokości 10            0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0 10 20 30 40 50 60  = 0,0107 mm = 10.7  µm nu m b e r  of  p ar ti cl e s particle diameter (mm) PARTICLE SIZE DISTRIBUTION - PYL Z ULICY (UNIWERSYTET)       0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0 20 40 60 80 100  = 0.0076 mm = 7.6  µm PYL MORSKI - BRZEZNO (55m od morza) nu m b e r  of  p ar ti cl e s particle diameter (mm)   0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0 10 20 30 40 50 60  = 0.0063 mm = 6.3  µm nu m b er  o f  pa rt ic le s particle diameter (mm) PYL MORSKI - SOPOT (25m od morza)   Rozkłady rozmiarów pyłów atmosferycznych      0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0 10 20 30 40 50 60 70  = 0.0058 mm = 5.8  µm nu m b e r  of  p ar ti cl e s particle diameter (mm) GDYNIA BULWAR (5m od morza)   Rozkład przestrzenny depozycji w odległości od linii brzegowej wzdłuŜ  mola w Sopocie  -50 0

(…)

… Dep w Sopocie są charakterystyczne dla obszarów o
niewielkim stopniu zanieczyszczeń usytuowanych z dala od uczęszczanych
dróg i ośrodków przemysłowych, zbliŜone do występujących w obszarach
nadmorskich Morza Północnego (Bytnerowicz i in., 1987)
● Chemicznie, pył składa się z mieszaniny krzemianów (minerały iłowe,
skalenie, kwarc), Ŝwiru, albitu (NaAlSi3O8), gipsu, chlorytu, z niewielkim
udziałem tlenków i wodorotlenków Ŝelaza oraz aluminium (Sakorafa i in.,
1996). W kolejności występowania zidentyfikowano w pyłach, metodą
dyfrakcji promieni X (Avila i in., 1997), następujące minerały: ilit › kwarc ›
smektyt › pałygorskit › kaolinit › szpat wapienny › dolomit › skaleń. Średnia
gęstość tych komponentów wynosi 2,65 g cm-3.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz