Uniwersytet Gdański - strona 87

Równanie stanu- prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Materia składa się z mikroskopijnych cząstek. Rozmieszczenie, ruch i oddziaływanie ze sobą cząstek decyduje o makroskopowych właściwościach materii. Gaz szlachetny neon składa się z pojedynczych atomów tego pierwiastka. Kryształy jodu są zbudowan...

Równowaga chemiczna,Kinetyka Szybkość reakcji.Teoria zdarzeniowa .

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kinetyka chemiczna zajmuje się szybkością przemian, w szczególności szybkością przebiegu reakcji chemicznych. Procesy geologiczne zachodzą niezauważalnie powoli, np. formowanie szaty n...

Spontaniczność przemian.entropia i entalpia swobodna.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Procesy samorzutne (spontaniczne)- jabłko, spada z jabłoni, sód gwałtownie reaguje z wodą, woda zawsze płynie w dół, sztaba metalu nagrzana z jednego końca wkrótce, osiągnie jednorodną temperaturę, cukier wrzucony do wody ulegnie rozpuszczeniu. Ni...

Ekosystem- prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Ekosystem= Biotop+Biocenoza (ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływujące). Biocenoza- zespół wszystkich żywych organizmów za...

Instytucja ombudsmana i jej cechy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1407

Instytucja ombudsmana i jej cechy. Instytucja ombudsmana - znana już w Chinach już 3000 lat p.n.e.; w Europie pojawiła się za sprawą Karola XII, króla Szwecji, który przeniósł tą instytucję z Turcji. Początkowo dostępna tylko dla rodzin żołnierzy. Ponownie pojawiła się na początku XIX Europie, w Eu...

Instytucja weta ludowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 819

Instytucja weta ludowego. Instytucja ta stosowana jest przeciwko uchwalonemu aktowi prawnemu i ozna­cza, że określona prawnie liczba obywateli ma uprawnienie do zgłosze­nia - we wskazanym czasie, po podjęciu aktu - protestu w stosunku do niego. Używanie do określenia tej formy

Miejsce prawa międzynarodowego w prawie krajowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 420

Miejsce prawa międzynarodowego w prawie krajowym. Moc prawna równa konstytucji lub priorytet Moc prawna ponad ustawami Moc prawna=ustawom - w przepadku sprzeczności - umowa międzynarodowa ratyfikowana za zgodą Moc prawna=ustawom - w przypadku sprzeczności - akt późniejszy/reguły kolizyjne Moc ...

Prawne i socjologiczne rozumienie pojęcia konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1064

Prawne i socjologiczne rozumienie pojęcia konstytucji. Konstytucja służy ustanowieniu organizacji państwa, urządzeniu państwa, określeniu jego ustroju. Akt prawny o najwyższej mocy prawnej, co wyraża się w szczególnym trybie jego uchwalania i zmiany oraz w nazwie, określa­jący podstawowe zasady us...

Prawnonaturalne koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 651

Prawnonaturalne koncepcje praw jednostki. Cechą wspólną wszystkich koncepcji prawno naturalnych jest uznanie, że lu­dziom przysługują pewne prawa przyrodzone oraz, że są oni z natury i wolni. Po II wojnie światowej nastąpiło odrodzenie koncepcji prawno naturalnych w bardzo zmodernizowanej formie: p...