Uniwersytet Gdański - strona 37

Zwierzeta

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Namiotko
 • Biologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1568

Typ Chordata Podtyp Tunicata – (Osłonice; 3000 gatunków) Podtyp Cephalochordata – (bezczaszkowce) Podtyp Vertebrata - (kręgowce; 57 674 gatunków) Gromada "Agnatha"* (bezżuchwowce; 100+ gat.) †Gromada Placodermi (ryby pancerne) Gromada Chondrichthyes (ryby chrzęstnoszkieletowe;            ...

Zwierzeta

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Namiotko
 • Biologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1645

    Trilobitomorpha Pancerz trylobita składa się z tarczy głowowej (cephalon), tułowiowej  (thorax) i ogonowej (pygidium). Każda z tych części może być  zaopatrzona w kolce, u niektórych gatunków dłuższe niż sam osobnik.  Formy o licznych i długich kolcach wykorzystywały je prawdopodobnie do  życia...

5 żelaznych etapów audytu wewnętrznego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

5 ŻELAZNYCH ETAPÓW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  1.  Stworzenie programu audytów  2.  Planowanie audytu  3.  Przeprowadzanie audytu  4.  Sporządzanie raportu  5.  Działania poaudytowe   1.  Stworzenie programu audytów Stworzenie programu wymaga, a...

Audyt jakości

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

Audyt jakości- jest narzędziem pomiarowym, którym organizacja stosuje, jak działa system na ile jest skuteczny. Norma mówi, że audyty należy przeprowadzać po to aby sprawdzić czy wdrożenie systemu jest skuteczne, czy sposób działania jes...

Audyt jakosci

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

Audyt pierwszej strony Auyit drugiej strony Audyt drugiej strony Audyt trzeciej strony Rys. Systematyka audytów jakości z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa. (źródło: oprac. własne). Geneza i przyczyny przeprowadzania audytów Rozwój systemów zapewnienia jakości związany jest z ukształtowaniem...

Definicje-rodzaje audytów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763

RODZAJE AUDITÓW: 3.4.1 kontroli zewnętrznych   Są to kontrole wykonywane poza własną organizację i są co najmniej dwa różne rodzaje kontroli zewnętrznej i trzeciej sekundy. 3.4.2 Po drugie Audyty Stron   Kontrole te, prowadzone przez jedną firmę na innym, pochodzi od idei audytu organizacji jej dos...

Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001- ODPOWIEDZI

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4795

1.      Co to jest audit? AUDIT: systematyczne, niezależne i przeprowadzane zgodnie z przyjętymi zasadami badanie zgodności działań i ich wyników (skuteczności działań) z wymaganiami i regulacjami oraz założonymi celami (kryteriami auditu). 2.      Podaj numer  i tytuł normy mającej służącej audito...

Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1407

1.      Co to jest audit? 2.      Podaj numer  i tytuł normy mającej służącej auditowaniu. 3.      Kto to jest auditor? 4.      Co rozumiemy pod pojęciem kryteria auditu? 5.      Jakie są rodzaje auditów? 6.      Co to jest audit wewętrzny? 7.      Co to jest audit certyfikacyjny? 8.      Co to jes...

Szkolenia ISO 9001 Auditor Wiodący - PYTANIA PRZYKŁADOWE

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2072

Szkolenia ISO 9001 Auditor Wiodący Egzamin Ćwiczenie 1 - pytania wielokrotnego wyboru Auditor wiodący ISO 9001 Szkolenia - Typowe pytania wielokrotnego wyboru, wartość jednego znaku każdego.   Tylko koło jedną odpowiedź na każde pytanie. 1 Planowanie audytu systemu zarządzania jakością wymaga:   a....

Test -auditor

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1435

Po uzyskaniu certyfikatu na swój system zarządzania jakością, organizacja: Może zrezygnować z prowadzenia auditów wewnętrznych Powinna w dalszym ciągu, w zaplanowanych odstęp ach czasu, przeprowadzać audity wewnętrzne Może traktować audity zewnętrzne jako wewnętrzne Zgodnie z wymaganiami normy IS...