Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 35

Ustawa budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1197

Ustawa   budżetowa Budżet   państwa 1.   Łączna   kwota   prognozowanych   podatkowych   i niepodatkowych   dochodów   budżetu   państwa 2.   Łączna   kwota   planowanych   wydatków   budżetu   państwa 3.   Kwota   planowanego   deficytu   budżetu   państwa   wraz   ze   źródłami   jego   pokryci...

Zasady finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1876

Zasady   finansów   publicznych   znajdujące się   w   konstytucji: 1.   Zasada   subsydiarności :   Preambuła 2.   Dualizm   ustroju   finansowego   -   zasada   decentralizacji :   art.   15 3.   Art. 16: Ustanowienie   samorządu   terytorialnego   jako   ogółu   mieszkańców   jednostek   zasad...

Metody oceny finansowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1792

Metody oceny finansowej efektywności inwestowania w nieruchomości        I. Proste wskaźniki i metody oceny efektywności inwestycji w nieruchomości      1. Prosta stopa zwrotu netto z inwestycji  ( net income return on investment ) informuje o finansowej  rentowności zaangażowanego przez inwestor...

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - Deficyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

Czy   inwestycje   zagraniczne   wpływają   pozytywnie   na kraj   przyjmujący   inwestycje? To   zależy. Uwarunkowania   napływu   i   działalności   kapitału   zagranicznego   w Polsce Inwestycje   zagraniczne  wpływają   w   większości   pozytywnie   na kraj   przyjmujący. Inwestycje   zagranicz...

Popyt budowlany

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

Jak kształtował   się PKB   (wzrost   w stosunku   do   roku   poprzedniego): 1995 7% 1996 6% 1997 7% 1998 4.8% 1999 4.1% 2000 4% 2001 -1.5% 2002 1.5% 2003 3.9% 2004 5.3% 2005 3.6% 2006 6.2% 2007 6.8% 2008 5.1% 2009 3.2% 2010 2.8% 2011 2% Wielkość   PKB   jest   ściśle   związana   z   wielkością...

Popyt w sferze produkcyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Popyt   w   sferze   produkcyjnej Metoda   udziału   robót   budowlanych   w   produkcyjnych   nakładach   inwestycyjnych   (metoda udziałowa) Polega   na uzależnieniu   popytu   budowlanego   na obiekty   produkcyjne   od   wielkości   inwestycji   w poszczególnych   grupach,  działach   Europej...

Popyt w sferze usługowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Popyt   w   sferze   usługowej Popyt   w   sferze   usługowej   w   długim okresie   jest   uzależniony   od   liczby  ludności   oraz   poziomu dochodu   społeczeństwa. Im   większa   liczba   ludności tym   większy   popyt,   np.   w   okresie   wyżu   demograficznego   następuje   wzrost popyt...

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlanych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Biorąc   pod   uwagę   polską   klasyfikację   działalności,   istotne   jest   zbadanie  wielkości   i struktury nakładów   inwestycyjnych   z   punktu   widzenia   podmiotów   dokonujących   inwestycji.   Mówimy   o   tzw. kryterium   instytucjonalnym . Inwestycji   dokonują   następujące   pod...

Euro jako waluta międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1638

Euro jako waluta międzynarodowa Korzyści z pieniądza międzynarodowego: 1. Dochód z emisji pieniądza jako podatek: - wytworzenie pieniądza bez kosztów - obciążenie rezydentów kontra nie-rezydentów - CA+KA=deltaRD - szacunki: 100mld euro poza stre...

Instytucje i budżet UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1883

Integracja UE, instytucje unijne i budżet UE Struktura UE - 3 filary: - wspólnota europejska, metoda wspólnotowa - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, współpraca międzyrządowa - wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, współpraca międzyrządowa TWE(Traktat Rzymski) - jasny podział n...