Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 36

Integracja europejska - Kryteria Kopenhaskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1771

Integracja europejska Ekonomia - nauka badająca zachowania ludzkie gdy mają jakiś cel oraz ograniczone, mogące być alternatywnie wykorzystanymi środki. Sytuacja wyboru. Integracja - proces tworzenia się całości z części, zespalanie. Integracja europejska - międzynarodowa integracja regionalna pol...

Integracja gospodarcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

Integracja gospodarcza Efekty pro wzrostowe: 1. Efekt jednorazowy (alokacja czynników wytwórczych) kontra zmiana stopy wzrostu (akumulacja czynników wytwórczych). 2. Efekt trwały (długookresowy) kontra efekt przejściowy. Integracja gospodarcza i wzrost: Integracja gospodarcza Efekty: alokacyjny...

Model CC-PP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2485

Założenia modelu CC-PP: 1. Konkurencja niedoskonała (przedsiębiorstwo bierze pod uwagę wpływ własnych decyzji na cenę rynkową, traktuje zachowanie innych przedsiębiorstw jako ustalone(brak reakcji z ich strony), produkt wytwarzany nie jest doskonałym substytutem innych produktów). 2. Przedsiębior...

Podstawy zarządzania - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2478

Wykład I - 21.02.2011 Egzamin: Dr Edyta Bielioska-Dusza - Test wielokrotnego  wyboru Pokój 263 Paw B - Pytania otwarte Dyżur: Czwartek 13.00 - 14.30 edytadusza@gmail.com Tylko to, co było powiedziane  na wykładzie! Literatura: -  Podstawy  Zarządzania  organizacjami Griffin R.W. Warszawa  2004 - ...

Podstawy zarządzania - wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1274

Wykład II - 07.03.2011 H. le Chatelier  (1850 - 1936):  Zdefiniował tzw. Cykl organizacyjny,  Spopularyzował system Taylora w Europie  "Reguła Przekory" - mówi o tym, że system organizacyjny,  który zostaje wytrącony z naturalnego stanu równowagi,  w skutek  działao  organizatorskich...

Cele przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ryszard Kowalski
 • Podstawy ekonomii menadżerskiej
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1771

Etapy podejmowania decyzji:    Zdefiniowanie   problemu,    Określenie   celu,    Zbadanie   wariantów   wyboru,    Przewidywanie   konsekwencji,    W ybór   optymalnego   wariantu,    Analiza   wrażliwości   -   jak   zmieniłby   się   wybór   optymalnej   opcji   gdyby   uległy   zmianie ...

Podstawy zarządzania - wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1603

Wykład III - 21.03.2011 Proces Zarządzania: 1. Planowanie  - wytyczanie  celów organizacji  i określanie  najlepszego  sposobi realizacji ich celów. Cel pomaga organizacji  w skoncentrowaniu  się na poszukiwaniu  szans tkwiących  w otoczeniu,  przyczyniając  się tym samym  do wzrostu  organizacji...

Podstawy zarządzania - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1316

Wykład IV - 04.04.2011 Czynniki, które mogą byd zaletami  lub wadami w grupowym podejmowaniu decyzji:  Dyskusje prowadzące do różnicy zdao mogą wywoład: - Poprzez umiejętne  rozwiązanie konfliktu  znalezienie  nowego rozwiązania  - zaleta, - Powstanie wzajemnej  niechęci - wada.  Nieporozumieni...

Wykorzystywanie popytu do decyjzi menadżerskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ryszard Kowalski
 • Podstawy ekonomii menadżerskiej
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1190

Popyt   -   funkcja   określająca   zależność   między   ilością   danego   dobra   a   zmiennymi   ją określającymi,   takimi   jak:    Cena   dobra,    Dochód   konsumenta,    Ceny   innych   dóbr   (subsydialnych   i   komplementarnych),    Oczekiwania   co   do   kształtowania   się   cen...

Regionalne porozumienia handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Jakub Kwaśny
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1197

Regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej Międzynarodowa integracja gospodarcza jest stopniowym znoszeniem barier ekonomicznych między niepodległymi państwami. Strefa wolnego handlu W ha...