Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 34

Reżimy polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2219

REŻIMY POLITYCZNE Reżim polityczny - ogół prawno - politycznych relacji pomiędzy władzą ustawodawczą a wykonawczą (legislatywy a egzekutywa) Reżimy: 1) demokratyczne a) parlamentarne b) prezydenckie 2) niedemokratyczne Kryterium powoływania rządu i ponoszenia odpowiedzialności politycznej Reż...

Teorie elit

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1988

Teorie Elit Koncepcje koncentrują się na grupie rządzących, ale nie tylko. Elityzm - Nurt sprawujący władzę są najlepsi do Rewolucji Francuskiej Elita - role społeczne najważniejsze - dawniej Arystoteles, Platon Rządzący nie powinni być poddawani kontroli Gustaw le Bone, J. Ortega y Gasset - ba...

Władza polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1372

WŁADZA POLITYCZNA - atrybut - urząd, instytucja Podejścia do władzy politycznej w patologii ujęcie funkcjonalne - funkcja w systemie społ., ma zapewnić równowagę tego systemu oraz trwałość i stabilność tego społeczeństwa ujęcie władzy jako cechy nosiciela - atrybut, który pozwala tym którzy go ...

Władza polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

WŁADZA POLITYCZNA - atrybut - urząd, instytucja Podejścia do władzy politycznej w patologii ujęcie funkcjonalne - funkcja w systemie społ., ma zapewnić równowagę tego systemu oraz trwałość i stabilność tego społeczeństwa ujęcie władzy jako cechy nosiciela - atrybut, który pozwala tym którzy go ...

Zmiana społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1645

ZMIANA SPOŁECZNA Procesy prowadzące do zmiany społecznej mogą mieć różny charakter: liniowy, cykliczny, skokowy (po niej zmiana jakościowa: a) zmiana kierunkowa - żadna faza procesu nie jest identyczna z inną, każdy późniejszy etap przybliża stan systemu społecznego do pewnego stanu wyróżnionego ...

Fundusze inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Najbar
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1442

Fundusze inwestycyjne Coraz bardziej popularne na rynkach krajów wysoko rozwiniętych, są alternatywą dla inwestowania w akcje. W Polsce funkcjonuje 8 funduszy inwestycyjnych, natomiast mało rozpowszechnione są fundusze typu REIT. Pierwszy fundusz inwestycyjny w Polsce powstał w 2004 roku. Fundus...

Budżet Państwa - Środki publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1456

Środki   publiczne Dochody   publiczne •   Daniny   publiczne ○   Podatki ○   Składki ○   Opłaty ○   Wpłaty   z   zysków   przedsiębiorstw   państwowych   i jednoosobowych   spółek   skarbu państwa •   Dochody   z   mienia   jednostek   sektora   finansów   publicznych ○   Najem,   dzierżawa ○   Od...

Finanse samorządu terytorialnego - Źródła prawa związane z funkcjonowa...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1876

Samorząd   terytorialny   to   tylko   te   grupy   społeczne   i ich   reprezentacje,   które   zostały   powołane aktami   prawnymi   do wykonywania   zadań   administracji   publicznej  w   sposób   zdecydowany   i w formach   zdecentralizowanych. Cechy   samorządu   terytorialnego: •   Ogranicz...

Podatek i technika podatkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1988

Charakterystyka   podatku Funkcja   fiskalna   i   funkcja   ekonomiczna Funkcja   fiskalna -   instrument   przejmowania   dochodu   dla państwa   i zaspokajania   popytu   na pieniądz Funkcja   ekonomiczna   -   skutkiem   nakładania   podatków   jest   zmiana   sytuacji   dochodowej   podatnik...

Rynek kapitałowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190

RYNEK KAPITAŁOWY FORMUŁY NA OBLICZANIE WARTOŚCI PRZYSZŁEJ I WARTOŚCI BIEŻĄCEJ FV = PV x PV = FV = PV x PV = gdzie: FV - wartość przyszła PV - wartość bieżąca r - stopa procentowa wyrażona w skali rocznej (p.a.) n - liczba lat w czasie trwania inwestycji m - częstotliwość kapitalizacji w cią...