Wyniki wyszukiwania dla frazy: Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy

Scenariusz negocjacji

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
 • dr Tadeusz Wiland
 • Negocjacje
Pobrań: 3514
Wyświetleń: 16555

Prezentacja zawiera scenariusz z negocjacji przedstawicieli dwóch firm, którego przedmiotem negocjacji jest zakup Ośrodka Wczasowego . Przedstawione są strony negocjacji, przebieg i miejsce negocjacji, oraz fazy negocjacji na przykładzie dialogu.WSTĘPPrzed przystąpieniem do...

Zarzadzanie zapasami

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
 • dr Agnieszka Piasecka-Głuszak
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2695

Praca zawiera 11 stron. Tematem przewodnim jest zarządzanie zapasami. Informacje zawaret w notatce to: zapasy, podział zapasów, funkcje zapasów, koszty zapasów, model optymalizacji zapasów EOQ, metody kształtowania zapasów. A także: metoda ABC, metoda just-in-time. Notatka to doskonała pomoc w...

Istota i systemy płatności elektronicznych

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
 • dr inż. Zbigniew Wrona
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2863

Praca przygotowana na zajęcia prowadzone przez dr Zbigniewa Wrona na Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu. Plik składa się z 11 stron. Informacje zawarte w pliku to: definicja płatności elektronicznej, zalety elektronicznych systemów płatności, rodzaje płatności elektronicznych. A także opisa...

Koszty procesów logistycznych-studium przypadku

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
 • dr Robert Piechota
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2079

Tematem przewodnim notatki jest analiza kosztów procesów logistycznych- studium przypadku. Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: struktura kosztów logistyki, prezentacja organizacji, opis wybranych działań logistyc...

Projekt badawczy - Dzieci i młodzież sięgająca po alkohol

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
 • dr Piotr Jarco
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 9114

docx. Notatka w formie projektu badawczego na temat: Dzieci i młodzież sięgający po alkohol, zawiera takie informacje, jak: temat projektu, przedmiot i cel badań, problem główny i problemy szczegółowe, hipoteza główna i hipotezy szczegółowe, projekt narzędzia badawczego. Dodatkowo notatka opat...

System ochrony prawnej praw autorskich w Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
 • mgr Grzegorz Karaś
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2520

docx. Notatka w formie referatu na temat: System ochrony prawnej praw autorskich w Unii Europejskiej, zawiera takie informacje, jak: spis treści, wstęp, prawo autorskie w unii europejskiej, cel istnienia i funkcjonowania wspólnot europejskich, podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, rodzaje ...

Podatki - opłaty lokalne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2737

doc z przedmiotu podatki. Notatka szczegółowo opisuje takie kwestie, jak: podatki i opłaty lokalne, podatek od środków transportowych, opłaty lokalne, podatek od posiadania psów, a także opłaty eksploatacyjne. Ponadto treść pliku zawiera odwołania do ustawy. Notatka pozwoli na usystematyzowani...

Podatki - ustawy podatkowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2135

Praca zawiera wiele przydatnych definicji takich jak: system podatkowy, aspekt ekonomiczny podatku, prawna budowa podatku, systematyka podatków, ustawy podatkowe, podatek akcyzowy, podatek od osób fizycznych, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, opłata targowa, podatek leśny. SYSTEM PODATK...

Strategia błekitnego oceanu na przykładzie firmy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
 • dr Mirosław Mrówka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2415

Przedmiot wykładany na Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu przez dr Mirosława Mrówka. Plik składa się z 18 stron. Informacje zawarte w notatce to pokazanie w teorii i praktyce zarządzania strategicznego, wprowadzenia innowacji, dodatkowo przedstawiona jest strategia błękitnego oceanu, form...

Studium przypadku - pralka dla Nowaków

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
 • dr Władysława Muszyńska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3017

docx. Notatka w formie projektu zawiera takie informacje, jak: wstęp, proces zakupu pralki, proces decyzyjny zakupu, istotne czynniki, które wpłynęły na zakup, trzy poziomy produktu, klasyfikacja produktu nabytego, wybór opakowania produktu ocenianego jako wzorowy, funkcja promocyjna, funkcja inf...