Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo łódzkie

W województwie łódzkim funkcjonuje 7 działających uczelni publicznych oraz 23 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 108 tysięcy osób. 74 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 34 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 31 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Łódzki z liczbą studentów wynoszącą ponad 41 tysięcy osób.

Uczelnie: