łódzkie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Batorego 64C. Uczelnia została założona w 2005 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.pwsz.skierniewice.pl. Na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomii i Administracji, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych oraz Wydział Socjologii i Filologii.

Kierunki: