łódzkie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Narutowicza 7/9. Uczelnia została założona w 1997 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsfi.edu.pl. W Wyższej Szkole Finansów i Informatyki funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Ekonomii w Kaliszu, Wydział Ekonomii w Starachowicach oraz Wydział Informatyki i Zarządzania w Koninie.

Kierunki: