łódzkie

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Sienkiewicza 9. Uczelnia została założona w 1995 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.lodz.san.edu.pl. W Społecznej Akademii Nauk funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki oraz Wydział Zarządzania.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Społecznej Akademii Nauk

Kierunki: