łódzkie

Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Pojezierska 97B. Uczelnia została założona w 1994 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.kupiecka.pl. W Wyższej Szkole Kupieckiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Administracji w Łodzi, Wydział Grafiki w Łodzi, Wydział Pedagogiki w Łodzi oraz Wydział Socjologii w Łodzi.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Wyższej Szkole Kupieckiej

Kierunki: