łódzkie

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Wólczańska 81. Uczelnia została założona w 2008 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.ws.cosinus.pl. W Wyższej Szkole COSINUS funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk Technicznych i Przyrodniczych oraz Wydział Zamiejscowy w Warszawie.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Wyższej Szkole COSINUS

Kierunki: