łódzkie

Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi

Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Wólczańska 93. Uczelnia została założona w 2004 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsz-lko.pl. W Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Chemii.

Kierunki: