łódzkie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to aleja Kościuszki 4. Uczelnia została założona w 2002 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.umed.pl. Na Uniwersytecie Medycznym funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Wojskowo-Lekarski.

Kierunki: