łódzkie

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Kilińskiego 141. Uczelnia została założona w 2008 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wyzszaszkolakosmetyki.pl.