łódzkie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Narutowicza 65. Uczelnia została założona w 1945 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.uni.lodz.pl. Na Uniwersytecie Łódzkim funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydział Zarządzania.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Łódzkim

Kierunki: