łódzkie

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Żeromskiego 116. Uczelnia została założona w 1945 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.p.lodz.pl. Na Politechnice Łódzkiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Chemiczny, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydział Mechaniczny, Wydział Organizacji i Zarządzania oraz Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Politechnice Łódzkiej

Kierunki: