łódzkie

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Lelewela 7. Uczelnia została założona w 2005 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsgk.com.pl. W Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Technicznych, Wydział Resocjalizacji i Studiów Edukacyjnych, Wydział Studiów Europejskich oraz Wydział Zarządzania.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej

Kierunki: