Teresa Leśniak

note /search

Omówienie zagadnień metod numerycznych.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

Metody Numeryczne  II rok  II rok Informatyka Stosowana Metody numeryczne 1. Błędy w obliczeniach numerycznych. 2. Rozwiązywanie układów równań liniowych • metoda eliminacji Gaussa – Jordana i Gaussa • metody dekompozycji (LU) 3. Int...

Metody numeryczne - zagadnienia i szczegółowe omówienie.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

U kła dy  ró w na lin io w yc h B A X N i b x a N j i j ij = = = = , ,1 1 A a a a a a a a a a a a a N N N N N N N = 11 12 13 1 21 22 23 2 1 2 3 . . . . . . . . . . X x x x N = 1 2 . . . B b b b N = 1 2 . . . U kła d r ów na lin io w yc h  A X =B , g dz ie  A jes t d an m ac ier z o M  w ier sz ac h...

Wyjaśnienie pojęć i zagadnień z metod numerycznych.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Interpolacja Interpolacj Niech będą dane wartości funkcji w punktach  x 0 ,  x1 , . . .  xN . Punkty te są nazywane węzłami  interpolacji. Należy wyznaczyć konkretną funkcję  W n(x)  (tzn. znaleźć jej postać  funkcyjną) by spełniony był warune...

Metody numeryczne - dokładne opracowanie. 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Funkcje sklejane (splainy, funkcje gięte)   Podstawowy mankament  interpolacji wielomianowej – silne oscylacje na krańcach  Badania zapoczątkowane przez I.J. Schoenberga w 1946 roku. ...

Metody numeryczne - dokładne opracowanie. 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Rodzaje aproksymacji  0 4 8 12 -4 0 4 8 x 0 x 1 x 2 x 3 -4 0 4 8 max |F(x)-f(x)| -4 0 4 8 a b 0 4 8 12 x 0 x 1 x 2 x 3 0 4 8 12 0 2 4 6 8 10 12 a b aproksymacja  interpolacyjna aproksymacja  jednostajna aproksymacja  ś redniokwadratowa Twierdzenie Weierstrassa mówi, że dla dowolnej funkcji  f(x)  m...

Metody numeryczne - dokładne opracowanie. 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

Różniczkowanie numeryczne f x f x x f x x k x k k ' ( ) lim ( ) ( ) = + − → ∆ ∆ ∆ 0 funkcja  f(x)  jest spróbkowana z krokiem  h  to znaczy dla każdego  i, x i+1-xi=h f f f h k k ' ( ) = − + +1 0 f f f h h k k k ' ( = − + +1 0 wzór dwupunktowy f f h f h f k k k k + = + ⋅ + + 1 2 2 ' ' ! K korzystam...