Technologia wykonywania betonu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia wykonywania betonu - strona 1 Technologia wykonywania betonu - strona 2 Technologia wykonywania betonu - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe zagadnienia związane z technologią wykonywania betonu.
Dozowanie składników- cement, kruszywo, dodatki, domieszki powinny być dozowane wagowo, woda objętościowo. Domieszki i dodatki płynne mogą być odmierzane wagowo lub objętościowo. Dodawane do mieszanki małe ilości domieszek powinny być rozpuszczone w części wody zarobowej (dopuszczalne różnice ilości dozowanych składników wynoszą w przemysłowych warunkach wykonywania: kruszywa, cementu, wody i dodatków 3%a domieszek 5% wymaganej ilości) mieszanie masy betonowej- za pomocą narzędzi ręcznych jedynie w warunkach prymitywnych i największa dopuszczalna ilość betonu nie powinna przekraczać 5m3.Za pomocą betoniarki (najczęściej używane wolnospadowe i przeciwbieżne).Mieszanie składników powinno zapewnić jednorodność właściwości mieszanek betonowych w możliwie najkrótszym czasie.
transport i układanie mieszanek betonowych-
Transport-podczas transportu nie można dopuścić do rozsortowania składników, przekroczenia czasu początku wiązania cementu oraz do zwiększenia ilości wody w mieszance w wyniku deszczu. Wybór środków transportu jest zależny od odległości i od konsystencji mieszanki. Środki transportu: wózki, taczki, pojemniki z uchylnym dnem, wózki pojemnikowe z napędem, przenośniki taśmowe, samochody z pojemnikami obrotowymi, rurociągi.
Układanie-podstawowym warunkiem właściwego ułożenia mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. Układanie mieszanki powinno odbywać się przy zachowaniu nast. wymagań: -maksymalna wysokość swobodnego zrzucania mieszanki powinna się zmniejszać wraz ze wzrostem jej ciepłości w granicach:3m mieszanki konsystencji gęsto plastycznej,50cmmieszanki o konsystencji ciekłej.
-przy większych wysokościach należy stosować rury, rynny spustowe, rękawy
elastyczne
-wyloty urządzeń pochyłych muszą być wyposażone w klapy pozwalające na pionowe opadanie mieszanki
zagęszczanie (ubijanie, wibrowanie, prasowanie i wirowanie)-sposoby zagęszczania dobiera się zależnie od wymiarów betonowych elementów, konsystencji mieszanki, zlokalizowania betonowej konstrukcji, rodzaju form lub deskowań i od wyposażenia wykonawcy.
Ubijanie ma zastosowanie przy układaniu mieszanki o konsystencji wilgotnej. Wibrowanie-upłynniana w wyniku wibrowania mieszanka betonowa przyjmuje kształt formy i wywiera ciśnienie na jej ściany.
Wibrowanie jest zależne od prędkości przesuwania się ziaren i cząstek oraz zależy od kształtu ziaren, ich gęstości i lepkości matrycy, która w mieszance betonowej jest zaczyn. W technice budowlanej najczęściej używane są wibratory pogrążane, powierzchniowe, przyczepne i stoły wibracyjne. Prasowanie przy produkcji elementów o prostych kształtach z mieszanki o konsystencji wilgotnej. Prasowanie polega na wywieraniu nacisku na mieszankę wsypaną do gniazda maszyny formującej dużą siła o nacisku jednostkowym 10÷40MPa.Mieszanka przeznaczona do prasowania nie powinna zawierać kruszyw o ziarnach większych niż 10mm.

(…)

… zależy od szybkości, z jaką jest osiągana żądana odporność na penetrację gazów lub cieczy warstwy betonu stanowiącej otulenie zbrojenia istota, przebieg i skutki obróbki cieplnej-ma na celu przyspieszenie dojrzewania bądź umożliwienie dojrzewania w okresie zimowym. Obróbkę cieplną betonu realizuje się przez stosowanie podgrzewanych składników mieszanki lub przez nagrzewanie uformowanych elementów w środowisku wodnym bądź w środowisku pary wodnej. Ze względu na wielkość ciśnienia stosowanego w obróbce cieplnej rozróżnia się obróbkę ciśnieniową lub bezciśnieniową na cykl obróbki cieplnej betonu składają się nast. Fazy: wstępnego dojrzewania, podnoszenia temp, utrzymywania stałej temp. Nagrzewania, studzenia wyrobu. Obróbka cieplna umożliwia uzyskanie wcześniej gotowości do transportu i do montażu .
betonowanie w warunkach zimowych- Warunkiem prowadzenia prac w obniżonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury ≥ 5°C w mieszance betonowej. Zapewnia to właściwy przyrost wytrzymałości i uzyskanie odporności betonu na działanie mrozu. Podstawowe uwagi do prowadzenia prac betonowych w obniżonej temp:
-temp. dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie może być niższa niż +5oC…
… działania słońca i wiatru. ochrona przeciw: wymywaniu przez deszcz lub bieżącą wodę, gwałtownym ochłodzeniem, wysokim wewnętrznym różnicom temperatury, niskiej temp. lub mrozowi, wibracjom lub uderzeniom. Podst. elem. pielęgnacji: przechowywanie na budowie w deskowaniach ,przykrywanie folią, stosowanie mokrych przykryć, spryskiwanie wodą, stosowanie środków pielęgnacyjnych. Wymagany okres pielęgnacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz