Zagłszczanie mieszanki betonowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagłszczanie mieszanki betonowej - omówienie  - strona 1 Zagłszczanie mieszanki betonowej - omówienie  - strona 2 Zagłszczanie mieszanki betonowej - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Zagęszczanie mieszanki betonowej
Ma ono na celu szczelne wypełnienie formy mieszanką oraz
wyeliminowanie pustek w układanym betonie.
Zagęszczanie mieszanki może być przeprowadzane:
• ręcznie - rzadko stosowane, możliwe do przeprowadzenia przy
mieszance o konsystencji ciekłej, polega na sztychowaniu np. prętem
stalowym.
• mechanicznie.
Wykład nr 7
63
Zagęszczanie mieszanki betonowej
Cel zagęszczania:
• dokładne wypełnienie deskowania mieszanką,
• mniejsze zużycie cementu przy zachowaniu wymaganej
wytrzymałości (zmniejszenie zawartości wody i kruszywa drobnego
w mieszance betonowej w porównaniu z zagęszczaniem ręcznym),
• jednorodną i szczelną strukturę betonu,
• prawidłowe otulenie prętów zbrojenia mieszanką, co zwiększa
przyczepność betonu do wkładek stalowych.
Wykład nr 7
64
Zagęszczanie mieszanki betonowej
Rodzaje zagęszczania:
• wibrowanie i utrząsanie
• prasowanie
• wirowanie
• próżniowanie
Wykład nr 7
65
Wibrowanie mieszanki betonowej
Wprowadzenie składników mieszanki w ruch, którego wynikiem jest
jej upłynnienie i częściowa sedymentacja. Pęcherzyki powietrza
uwięzione w mieszance unoszą się ku górze i opuszczają
betonowaną przestrzeń.
Rodzaje wibratorów:
a) wgłębne (pogrążalne)
b) przyczepne
c) powierzchniowe
d) stoły wibracyjne
Wykład nr 7
66
Wibratory powierzchniowe
Wykład nr 7
67
Wibrowanie mieszanki betonowej
Prawidłowe zagęszczanie mieszanki wibratorem wgłębnym
Wykład nr 7
68
Prasowanie mieszanki betonowej
Zagęszczanie przez prasowanie stosuje się w czasie produkcji
elementów o prostych kształtach.
• Konsystencja S5
• Ciśnienie 10÷20 MPa
• D £ 8 mm
Prasowanie elementów zbrojonych nie jest wskazane.
Wykład nr 7
69
Wirowanie mieszanki betonowej
Polega na nadaniu formowanym elementom dużej prędkości obrotowej,
a powstająca przy tym siła odśrodkowa dociska składniki mieszanki do
ścian formy wirującej. Metodę wirowania stosuje się w produkcji rur,
pali i słupów o kształcie przekroju zbliżonym do kołowego. Podczas
wirowania następuje również segregacja składników mieszanki
betonowej. Charakteryzują się warstwową, niejednorodną strukturą.
Wykład nr 7
70
Próżniowanie mieszanki betonowej
W wyniku wytworzenia podciśnienia („próżni") woda i pęcherzyki
powietrza pod deskowaniem przemieszczają się w kierunku mniejszego
ciśnienia. Różnica ciśnień powoduje też przemieszczanie się ziaren
kruszywa i zagęszczanie mieszanki w miarę ubywania wody.
Konsystencja mieszanki S2 lub S1.
Wykład nr 7
71
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz