Parcie boczne mieszanki betonowej - MODEL UPROSZCZONY (model Pascala)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5012
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

PARCIE BOCZNE MIESZANKI BETONOWEJ Czynniki wpływające na parcie mieszanki betonowej:
1. Charakterystyka świeżej mieszanki: receptura mieszanki, dodatki do betonu, uziarnienie kruszywa i kształt ziaren, rodzaj zastosowanego cementu, temperatura mieszanki, ciężar objętościowy mieszanki, konsystencja.
2. Charakterystyka deskowania: szczelność (nieszczelność powłok deskowania wywierająca wpływ na ciśnienie wody w porach), przekrój poprzeczny betonowanego elementu, nachylenie deskowania, gładkość powierzchni roboczych deskowania, nachylenie deskowania, sztywność deskowania.
3. Warunki układania mieszanki betonowej: wzrost obciążenia w obszarze podawania, warunki powietrzno-wilgotnościowe, sposób i ciągłość układania, głębokość wibrowania, sposób wibrowania (wgłębny lub przyczepny), szybkość układania (szybkość podnoszenia się słupa świeżej mieszanki betonowej).
MODEL UPROSZCZONY (model Pascala):
h
WNIOSKI Z OBLICZEŃ PARCIA BOCZNEGO MIESZANKI BETONOWEJ
- Przy betonowaniu elementów o małym przekroju deskowanie jest narażone na proporcjonalnie większą energię pochodzącą od działania wibratora. - Stosowanie domieszek opóźniających wiązanie mieszanki betonowej powoduje zwiększenie parcia bocznego - Wzrost temperatur świeżej mieszanki wpływa na zmniejszenie parcia bocznego ze względu na przyśpieszanie procesów wiązania
- Zależność parcia bocznego od ciężaru objętościowego mieszanki betonowej jest oczywista. (przy betonowaniu pod wodą ciężar ten należy skorygować wg zależności:
G1 = G - 9,81 [kN/m3] Na ogół G przyjmuje się równe 25 kN/m3 wtedy można przyjąć w przybliżeniu G1 =  16  kN/m3).
- Prędkość narastania słupa świeżej mieszanki wpływa bardzo istotnie na parcie boczne. - Gładkość deskowania wpływa na parcie boczne (wg L'Hermita)
- Wibrowanie wpływa na parcie boczne (parcie hydrostatyczne)
Parcie betonu w zależności od głębokości wibrowania
Parcie betonu
Pmax dla p=25kN/m3 Wysokość dla ciśnienia hydrostatycznego Hs [m]
Dopuszczalna głębokość wibrowania HR Prędkość betonowania
Przy +150C dla betonu
K2/K3
30
40
50
60
70
80
100
1,20
1,60
2,00
2,40
2,80
3,20
4,00
1,00
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz