Projektowanie deskowań - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie deskowań  - omówienie  - strona 1 Projektowanie deskowań  - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

PROJEKTOWANIE DESKOWAŃ
PRZY DOBORZE DESKOWANIA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:
wymiary obiektu i jego poszczególnych elementów przewidzianych do deskowania,
liczbę występujących w obiekcie powtarzalnych kondygnacji, sekcji itp.
rozkład dylatacji i możliwość podziału obiektu na działki robocze z uwzględnieniem miejsc, w których dopuszcza się wykonanie przerw technologicznych w betonowaniu,
planowane terminy prowadzenia robót,
założoną wielkość rytmu roboczego,
planowany sposób prowadzenia robót zbrojarskich i betoniarskich.
DOBÓR SYSTEMU DESKOWANIA WG INSTRUKCJI PRODUCENTA ZAWIERAJĄCEJ:
podstawowe założenia systemu,
dopuszczalne obciążenia podstawowych elementów,
asortyment elementów formujących, łączących, podtrzymujących i usztywniających oraz wszystkie potrzebne akcesoria,
zasady montażu i demontażu deskowania,
- podstawowe zasady projektowania kompletów roboczych deskowania.
ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
W OBLICZENIACH STATYCZNYCH DESKOWANIA UWZGLĘDNIA SIĘ:
a) ciężar własny deskowania, b) ciężar świeżej mieszanki betonowej, c) obciążenie użytkowe pomostów komunikacyjnych jako obciążenie ciągłe oraz siły skupione od wózka - japonki i robotnika z narzędziami,
d) parcie wiatru,
e) obciążenia dodatkowe (układanie mieszanki, wibrowanie)
f) parcie boczne mieszanki betonowej.
Obciążenia pokazane w punktach a) - e) oblicza się jak dla konstrukcji budowlanych (wg norm i zasad mechaniki). Obciążenia - ciężar własny urządzeń formujących i mieszanki betonowej, np.:
- drewno iglaste - 6 kN / m3 - drewno liściaste - 8 kN / m3 - stal - 78,5 kN / m3 - beton świeży (żwirowy) - 25 kN / m3 - beton zbrojony - 26 kN / m3
Obciążenie użytkowe pomostów roboczych - obliczenia dla deskowań stropów, szerokich belek, pomostów roboczych, podpór. Dla rusztowań podpierających - współczynnik zabudowy powierzchni - 0,3-0,6.
Siła skupiona od zastosowania środków transportu mieszanki:
- taczki - 1,5 kN
- wózki (japonki) - 2 kN
- robotnik z narzędziami - 1,3 kN
Parcie wiatru - jak dla konstrukcji z belkami podłużnymi, pełnymi, współczynnik boczny = 1
Obciążenia dodatkowe: ● przy betonowaniu belek i ścian: i) pojemnikiem do betonu (zrzut mieszanki betonowej 1m)
- 2 kPa - pojemnik do 0,2 m3 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz