Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 31

Sprawozdania ubezpieczycieli - opis

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Sprawozdania ubezpieczycieli. Aktywa i pasywa powinny być pogrupowane wg stopnia płynności (wymagalności). Bilans ubezpieczycieli zdobyć lepiej. W rachunku zysków i strat warto na potrzeby analityczne połączyć dwa rachunki zysków i strat. Istnieje techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i oso...

Zagadnienia na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Cytat: Poza tym, co jest w powtórzeniu, to takie informacje udało mi się wynotować: Egzamin - 8 pytań (4 warianty odp., 1 poprawna; punktowanie +2/0/-1) Do tego 1 zadanie z 6-7 podpunktami (bez punktów ujemnych) Czas: 45 minut Zakres - z trzeciego slajdu przede wszystkim: - Analiza wskaź...

Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky'ego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1232

Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky'go. Analiza zastosowań w różnych obszarach życia społecznego i aktywności ekonomicznej. Decyzje podejmowane przez ludzi w warunkach niepewności mogą odbiegać od tych, jakie przewidywały tradycyjne...

Wporwadzenie do ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

I WPROWADZENIE DO EKONOMII Problemy gospodarcze U podłoża istnienia i funkcjonowania każdej społeczności odnajdujemy zawsze pewne podstawowe problemy i zjawiska ekonomiczne Niektóre z nich mają równie kluczowe znaczenie dziś, co w czasach starożytnych. Można zatem sądzić, że zjawiska i towarzyszące...

Wskaźniki zarekomendowane dla biegłych rewidentów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092

Wskaźniki zarekomendowane dla biegłych rewidentów - przykładowy wykaz węzłowych wskaźników charakteryzujących działalność i sytuację banków. Wskaźniki bezwzględne. Suma bilansowa - z niej samej nic nie wynika. Zysk brutto - też wskaźnik b...

Wycena przedsiębiorstwa - sprawozdanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Wycena przedsiębiorstwa. Tom Copeland, Koller, Murrin `Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy' Przez wartość firmy nie rozumiemy sumy wartości jej majątku. Z kreowaniem wartości mamy do czynienia, gdy są spełnione trzy podstawowe warunki: zwrot zainwestowanego kapitału przewyższa średni...

Wzory analiza finansowa - komentarz

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

Wzory analiza finansowa - komentarz 1,2,3,4,5,6 Wskaźniki KON W jakim stopniu kapitał własny finansuje aktywa trwałe W jakim stopniu kapitał stały finansuje aktywa stałe Jeżeli KON0 to wskaźnik ten 100% to znaczy, że pozostała dział. Oper...

Wzory Analiza Finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Wzory Analiza Finansowa Bilans Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe Kapitał netto = kapitał własny Podejście Bilansowe Aktywa bieżące = zapasy + należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe ...

Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

ZADANIA DOTYCZĄCE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 1. Podziel poniższe elementy na aktywa i pasywa oraz zalicz je do poszczególnych kategorii aktywów i pasywów. Czy wszystkie elementy są kategoriami bilansowymi? Kapitał odzwierciedlający wartość nominalną akcji Należności z tytułu dostaw Kredyt...

Zarządzanie kapitałem i jego podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

W finansach można wyodrębnić 3 wzajemnie powiązane ze sobą obszary: Rynek finansowy , który koncentruje się na sposobach wypożyczania pieniędzy i dotyczy podmiotów, które dzielą i tworzą pieniądz. Inwestowanie, czyli decyzje poszczególnych osób i instytucji finansowych podejmowanych przy wybieran...