Skorupa ziemska - Wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skorupa ziemska - Wprowadzenie  - strona 1 Skorupa ziemska - Wprowadzenie  - strona 2 Skorupa ziemska - Wprowadzenie  - strona 3

Fragment notatki:

SKORUPA ZIEMSKA ma zmienną miąższość i zróżnicowaną budowę. Dzieli się na:
Skorupa oceaniczna:
- grubość 6 - 12 km
- średnia grubość 5 -8 zbudowana z :
warstwy osadowej
- grubość 300 - 500
- gęstość 2,7 g/cm3
warstwy bazaltowej:
- gr. 500m - 12 km
- gęstość 2,8 - 3 g/cm3
Skorupa kontynentalna: - zbudowana z 3 warstw:
Warstwy osadowej:
- gr. do około 16 km - gęstość 2,7 g/cm3
warstwy granitowej - zbudowana ze skał kwaśnych
- gr. 10 - 30 km
- gęstość 2,8 g/cm3
- zwana SIAL - ze względu na budujący ją krzem i glin
warstwy bazaltowej - zbudowana ze skał zasadowych
- gr. 31 - 80 km
- gęstość 2,8 - 3 g/cm3
- zwana SIMA - buduje ją krzem i magnez
Miąższość - grubość skorupy w kierunku prostopadłym od jego spągu do stropu.
Stopień geotermalny - odległość w metrach mierzona pionowo w głąb ziemi odpowiadająca wzrostowi temp o 1stop w Europie co 33 m
PŁASZCZ - ciało stałe oddzielone od skorupy ziemskiej strefą nieciągłości Moho.
Górny:
- gr. do 400 km
- zbudowany ze skał ultrazasadowych
- górna część górnego płaszcza zaliczana jest litosfery na głębokości 80 - 150 km
- górna część zbudowana jest z plastycznej masy zwanej astenosferą. - temp 1500 -1600 C
Warstwa nad astenosfera to litosfera która obejmuje górną część górnego płaszcza. Warstwa pod astenosfera ciągnąca się aż do jądra to mezosfera.
Izostazja - jest to stan równowagi litosfery w stosunku do astenosfery. Jeżeli równowaga ta zostanie zachwiana następuje ruch izostatyczny. Pośredni:
- gr. 400 - 1000 km
- zwana CROFESIMA - płaszcz pośredni oddzielony jest od górnego strefą nieciągłości Galicyna.
- temp 2000 C
Dolny:
- gr. 1000 - 2900 - zwany NIFESIMA
- temp około 3000 C
JĄDRO - oddzielone jest od płaszcza dolnego strefą nieciągłości Gutenberga:
Zewnętrzne:
- gr. 2900 - 5100
- jest ciałem półpłynnym ponieważ następuje tutaj spadek prędkości rozchodzenia się fal podłużnych
- temp 4000 C
- zwane NIFE wewnętrzne:
- ciało stałe zbudowane głównie z niklu i żelaza zawierające również pewne ilości pierwiastków lekkich typu krzem i siarka
- temp 5530 C
- sięga do 6378 km
Pasma fałdowe - wydłużone jednostki tektoniczne różnego wieku, powstając w miejscu stref subdukcji.


(…)

… osadowa. Podłoże zbudowane jest ze skał magmowych i metamorficznych pociętych licznymi intruzjami. Stare platformy - to te których podłoże zostało uformowane w prekambrze. Stanowią jądra większości współczesnych kontynentów. Młode platformy - podłoże ich zostało uformowane w paleozoiku.
Tarcza - nie posiada pokrywy osadowej.
Płyta - podłoże przykryte skałami osadowymi płytko zalegającymi.
Kratony - najstarsze skorupy ziemskiej. Jednostki tektoniczne dna oceanicznego pokrywają się z jednostkami morfologicznymi stąd określane są jako morfostruktury.
Gujet - podmorska góra o kształcie ściętego stożka powstała w wyniku zniszczenia przez abrazję morską wulkanu podmorskiego wyrastającego ponad poziom morza. Teoria Wegnera - powstanie gór jest wynikiem sfałdowania osadów przez przesuwające się kry kontynentalne pochodzące z rozpadu pierwotnego kontynentu.
Strefa Spreedingu - strefa gdzie narasta dno oceaniczne (podnoszenie materii, płaszcza) - tworzy się nowa skorupa ziemska. PROCEST MAGMOWE
Wulkanizm - procesy związane z wylewami magmy.
Plutonizm - procesy odbywające się w głębszych częściach skorupy ziemskiej i jej podłożu prowadzące do powstawania magmy i głębinowych skał magmowych. Magma - gorący…
… prostopadłej względem kierunku ruchu tektonicznego.
Druzgot - ostro krawędziowe fragmenty skał w strefie uskoku.
Brekcja tekt. - druzgot spojony spoiwem.
WIETRZENIE CHEMICZNE
Rozpuszczanie - zachodzi gdy dany minerał pod wpływem wody tworzy roztwór. Jest pierwszym etapem wietrzenia chemicznego podczas którego zostają usunięte minerały najbardziej podatne na rozpuszczenie.
Karbonatyzacja - reakcja pomiędzy kwasem węglowym a minerałem. Rozp wapienia pod działaniem wody. CaCO3 +H2CO2=CaH2(CO3)2
Hydratyzacja - proces łączenia się wody z minerałami polega na przemianie minerałów bezwodnych w uwodnione. CaSO4+H2O=CaSO4*2H2O
Hydroliza - rozkład minerałów pod wpływem wody.
Oksydacja - łączenie minerałów z wolnym tlenem lub przechodzenie związków tlenowych w związki bardziej utlenione.
Redukcja - proces przeciwny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz