Rola zysku w kształtowaniu ceny rynkowej akcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola zysku w kształtowaniu ceny rynkowej akcji - strona 1 Rola zysku w kształtowaniu ceny rynkowej akcji - strona 2 Rola zysku w kształtowaniu ceny rynkowej akcji - strona 3

Fragment notatki:

Rola zysku w kształtowaniu ceny rynkowej akcji :
Wyniki badań 3 Amerykanów:
Niederhoffera i Regana - działali razem
Saxa - działał sam
Badania dotycza rynku amerykańskiego i lat 1966-1976 Badania Niederhoffera i Regana (1966-1970) : Hipoteza : Istnieje związek pomiędzy ceną rynkową akcji a wartością przypadającą na jedną akcję (ang. EPS - erning per share )
Wyodrębnili 2 istotne grupy :
Grupa 50 spółek najlepszych i 50 najgorszych Kryteria, które przesądziły o klasyfikacji spółek do danych grup:
Zmiana ceny rynkowej akcji w procentach w badanym podokresie 50 najlepszych - największy procentowy wzrost ceny rynkowej akcji 50 najgorszych - największy procentowy spadek ceny rynkowej akcji
dodatkowa 3 grupa - 650 spółek
Dla 3 grup zestawiono:
Zmianę ceny rynkowej akcji w procentach
Zmianę wartości zysku przypadającego na jedną akcję za cały 5-letni okres
Obliczali mediany, która jest w tym przypadku miarą wartości średniej Dane dla 50 najlepszych :
W tej grupie ceny rynkowe akcji w badanym okresie zmieniły się średnio o 181,9%. To oznacza, że 50% spółek w tej grupie miało wzrost ceny rynkowej z akcji wyższy od tej wartości i 50% miało wzrost ceny rynkowej akcji niższy od tej wartości.
Jednocześnie zbadano jak zmieniała się wartość zysku na akcję w tej grupie spółek - zysk na akcję wzrósł średnio o 199,4% Dane dla 50 najgorszych :
Zysk przypadający na jedną akcję obniżył się średnio o 61,3%. To oznacza, że 50% spółek w tej grupie miało obniżkę ceny rynkowej z akcji wyższą od tej wartości i 50% miało obniżkę ceny rynkowej akcji niższą od tej wartości.
W tej grupie ceny rynkowe akcji obniżyły się średnio o ponad 62% i w tym samym czasie zysk przypadający na jedną akcję obniżył się również średnio o blisko 62%. 3 grupa :
Ceny rynkowe obniżyły się średnio o 4,9% natomiast ceny rynkowe akcji zwiększyły się średnio o 18,3%.
Zmiana ceny rynkowej skorygowana o inflację mogłaby oznaczać że wzrostu praktycznie w ogóle nie było. Wniosk i :
Istnieje ścisła zależność pomiędzy zmianą ceny akcji a zmianą zysku przypadającego na 1 akcję.
Zysk spada - cena spada
Zysk rośnie - cena rośnie
Strategia oparta na inwestowanie w spółki mające przyzwoitą dynamikę zysku przypadającego na 1 akcję i potrafią to utrzymać przynosi wynik dodatni, wyższy od inflacji, lokat, obligacji i bonów skarbowych.
Około 10 000 dolarów po 30 latach dało około 2 mln dolarów Kolejna hipoteza : Jeśli jest związek pomiędzy ceną rynkową akcji a wielkością zysków na 1 akcję to może istnieć zależność pomiędzy prognozowaną ceną akcji a zyskiem na 1 akcję.

(…)

… to model przestaje pracować)
Wszystkie wielkie banki poza Lehman Brothers pomogły funduszowi. Po 10 latach decyzja o nie udzieleniu pomocy zemściła się na LB.
95% prognoz mija się z rzeczywistością, 5% jest skutecznych, ale one głównie opierają się na intuicji analityków i doświadczeniu rynkowym
Ciekawostka: lipiec, sierpień 2008 - wypowiedź głównego ekonomisty Szczurka „Złoty Polski jest skazany na aprecjację” i to się nie sprawdziło
Ostrożnie w kierowaniu się w decyzjach inwestycyjnych tym, co mówią guru
Badania przeprowadzone przez Saxa (www.sax.com):
Portfel
Liczba spółek w portfelu
Prognozowana zmiana EPS w %
Zmiana ceny w %
A
47
Od 40% do 333%
+31%
B
36
Od +23% do +40%
+20,4%
C
63
Od +12% do 23%
+25,1%
D
82
Od 0% do 12%
+27,0%
E
27
Od -44% do 0%
+38,0%
Wnioski:
Nie można ustalić ścisłej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz