Rola gier i zabaw w formie pytań i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola gier i zabaw w formie pytań i odpowiedzi - strona 1 Rola gier i zabaw w formie pytań i odpowiedzi - strona 2 Rola gier i zabaw w formie pytań i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


1) Jaką rolę odgrywają zabawy i gry ruchowe w wychowaniu umysłowym? Zasadniczym środkiem wychowania umysłowego jest nauka.
- pomagają ukształtowanie cechy: uwaga, pamięć, myślenie, orientacja, spostrzegawczość, refleks itp. - te zaś sprzyjają w osiąganiu odpowiednich wyników w nauce.
- wpływają korzystnie na rozwój dziecięcej wyobraźni, pogłębiając wiadomości o otaczającym świecie
- poznanie dzieci z różnymi rzeczami, zjawiskami występującymi w grach: ptaki ssaki, zawody dorosłych.
2) Jaka rolę odgrywają z abawy i gry ruchowe w wychowaniu estetycznym? Zasadniczym środkiem wychowania estetycznego jest działalność o charakterze artystycznym. (zabawy i gry ze śpiewem)
- rozwijanie piękna ruchu, płynności, harmonii, zdolności wyczuwania rytmu i taktu
- wdrażanie porządku i ładu
- zwrócenie uwagi na schludny wygląd, czystość
- wyczulać na piękno przyrody - gry i zabawy terenowe
- uczyć ochrony środowiska naturalnego- gry i zabawy terenowe
- uczyć obserwacji zjawisk naturalnych - gry i zabawy terenowe
3) Jaka rolę odgrywają zabawy i gry ruchowe w wychowaniu moralno- społecznym? Dominująca rola.
kopalnia możliwości oddziaływania na stronę psychiczną dziecka
kształtowanie charakteru dziecka - kierowanie nim i korygowanie negatywnych cech ( zadanie- nauczyciel)
sprzyjają przyzwyczajeniu dzieci do działania w zespole i na jego korzyść przy rezygnacji z własnych ambicji i poszanowania własności społecznej.
uczą przestrzegania przepisów i zasad
uczą pełnego zaufania do kolegów, pełniących rolę sędziów
od uczniów-sędziów prawdomówności, bezstronności, sprawiedliwej oceny
uczą podporządkowania się
rozwijanie cech charakteru: samodzielność, śmiałość, zdyscyplinowanie, panowanie nas sobą, własna inicjatywa, dokładność, staranność
zig wdrażają i przyzwyczajają ćwiczących do dokładnego i szybkiego wykonywania zadań.
4) Wymień zadania zabaw i gier ruchowych w kształtowaniu prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka. Zabawa jest formą działalności, która towarzyszy ludziom od najwcześniejszego rozwoju ontogenetycznego. Zabawa dla dziecka jest przygotowaniem do pracy, która je czeka, gdy dorośnie. Zadaniem zabaw i gier ruchowych jako jednego ze środków wychowania jest:
Rozwijanie cech fizycznych
Podnoszenie stanu zdrowia
Rozwijanie sprawności fizycznej
Ad. a) kształtowanie odpowiedniej postawy ciała, właściwa sylwetka umożliwiają prawidłowy rozwój i właściwe funkcjonowanie narządów wewnętrznych.
Ad. b) trzy kierunki działania: profilaktyka, korektywa istniejących wad w postawie, kompensacja różnego rodzaju braków i uszkodzeń.


(…)

… doskonalące elementy techniczne i taktyczne mini-gier i sportowych gier zespołowych
zmniejszone i ograniczone boisko walczą jednocześnie dwa zespoły o zmniejszonej liczbie uczestników w stosunku do przepisów sportowych gier zespołowych
nietypowa forma organizacji i rywalizacji, bo:
drużyną może być 1 zawodnik mogą być nierówne drużyny, mniejszy skład drużyny- mniejsze boisko
przepisy głównie odpowiadają przepisom sportowym gier zespołowych, może ulegać zmiana liczby zawodników w drużynie i założeń szkoleniowych
1 sędzia, przy małej liczbie uczestników - sami mogą sędziować
gra na czas lub do uzyskania ustalonej liczby „koszów, bramek”
zwycięstwo - więcej koszów, bramek, punktów
16. Charakteryzuj gry drużynowe
najwyższa forma organizacji, najwięcej wymaganych umiejętności
wyznaczone boisko - walczą…
… - jako podsumowanie działalności rekreacyjno-sportowej
sporty jako konkurencje indywidualne: pływanie, kajakarstwo, wioślarstwo, biegi, rzuty piłkami na odległość, rzuty do kosza
finały gier zespołowych - eliminacje w trakcie całego turnusu
prócz gier sportowych jak siatka czy kosz można dołączyć gry drużynowe jak w dwa ognie, palant, kwadrant, konkurs rzutów piłką koszykową
nie powinien być przeładowany…
… różnice i podobieństwa występujące pomiędzy grami drużynowymi a zespołowymi grami sportowymi
Sportowe gry zespołowe - odrębny dział wf i sportu, powstały zbudowane w oparciu o zabawy i gry ruchowe, zabawy i gry ruchowe przygotowują do sportowych gier zesp. I innych dyscyplin sportu. Poszczególnych elementów można nauczyć lub doskonalić za pomocą zigr. Gry drużynowe
Zespołowe gry sportowe
wyznaczone…
… zespołowych mają większe walory wychowawcze niż współzawodnictwo indywidualne. Najłatwiej zorganizować mecz w jedna z zespołowych gier sportowych lub gier drużynowych między dwoma zgrupowania dzieci i młodzieży. Rozgrywki w grach zespołowych uczą odpowiedzialności i umiejętności współżycia w zespole. Przyzwyczajają młodzież do wykorzystywania sił, wiedzy i umiejętności współżycia w zespole. Nawiązują…
… nagłośnienie - bieżąca informacja uczestników
imprezę rozpoczyna spiker - informacja o programie, sponsorach, określenie miejsc takich jak lekarz, toalety, informacja itp.
wspólna rozgrzewka (jak mało osób)
prowadzić punktację w każdej konkurencji - przyznając nagrody; może być punktacja wielobojowa (karty uczestnika) - na zakończenie imprezy nagrody (gdy mało nagród)
Omów zakończenie imprezy rekreacyjno…
… konkurencjami
Omów wykorzystanie zigr w imprezie typu rodzinny festyn rekreacyjno-sportowy
sprawdzenie, popisanie się własną sprawnością fiz.,
5-bój rekreacyjny (5 stanowiska) - karta startowa - max 1 dziedzina: 20 pkt., suma 100 pkt. - wykorzystanie najprostszych dostępnych, łatwo wykonalnych przyborów np. ringo, kręgle (słupki, klocki itp.), bilard (celowanie piłkami tenisowymi do kół namalowanych), krokiet…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz