Gry i zabawy korekcyjne

Gry i zabawy korekcyjne - wykłady - Specyfika gimnastyki

 • Politechnika Opolska
 • dr Daria Borzucka-Wilk
 • Gry i zabawy korekcyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2842

Wykład 1 ROLA ZABAW I GIER RUCHOWYCH W GIMNASTYCE KOREKCYJNEJ Gimnastyka korekcyjna kierowana jest do dzieci młodszych z wadami, które nie wymagają postępowania rehabilitacyjnego. Dotyczy dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, u których wady są wynikiem: słabego umięśnienia ...

Gry i zabawy korekcyjne - wykłady

 • Politechnika Opolska
 • dr Daria Borzucka-Wilk
 • Gry i zabawy korekcyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4214

Zostają tutaj poruszone następujące tematy: rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej, prawidłowa postawa ciała, podstawowe cele gier i zabaw ruchowych, organizacja i zasady przeprowadzania gier i zabaw korekcyjnych, plecy okrągłe- hiperkifoza piersiowa, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wkl...

Podstawowe pojęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Włodzimierz Rychel
 • Gry i zabawy korekcyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1526

Podstawowe pojęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych. Zabawy i gry ruchowe, dzięki wielkiemu bogactwu ruchowemu są podstawowym środkiem WF, wszechstronnie oddziałują na ustrój przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz wszechstronnej

Rola gier i zabaw w formie pytań i odpowiedzi

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Włodzimierz Rychel
 • Gry i zabawy korekcyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1568

1) Jaką rolę odgrywają zabawy i gry ruchowe w wychowaniu umysłowym? Zasadniczym środkiem wychowania umysłowego jest nauka. - pomagają ukształtowanie cechy: uwaga, pamięć, myślenie, orientacja, spostrzegawczość, refleks itp. - te zaś sprzyjają w osiąganiu odpowiednich wyników w nauce. - wpływają...