Podstawowe pojęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych - strona 1 Podstawowe pojęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych - strona 2 Podstawowe pojęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych - strona 3

Fragment notatki:


Podstawowe pojęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych.
Zabawy i gry ruchowe, dzięki wielkiemu bogactwu ruchowemu są podstawowym środkiem WF, wszechstronnie oddziałują na ustrój przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz wszechstronnej sprawności fizycznej. W toku zabaw i gier ruchowych podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu ruchowego, krążenia, oddychania, przemiany materii, a także rozwijają się cechy motoryki (siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość oraz umiejętności ruchowe mające zastosowanie w toku codziennej działalności człowieka.
Mianem zabawy obejmujemy wszelkie stany aktywności zwierząt i ludzi, w których nie potrafimy dopatrzyć się motywu, jakim może być zaspokojenie życiowych potrzeb, konieczności samoobrony, wytwarzanie i gromadzenie dóbr, potrzeba walki lub obrony, wypełnianie obowiązków, zewnętrzne naciski. Zabawę, więc traktujemy jako przeciwieństwo pracy i jako dobrowolnie podjęty sposób spędzania czasu wolnego od zajęć obowiązkowych.
W pedagogice wyróżnia się zabawy manipulacyjne, naśladowcze, konstrukcyjne, gry dydaktyczne oraz zabawy i gry ruchowe. Aktywność ruchowa w zabawach może być spontaniczna (podwórko) albo kierowana (zajęcie WF)
Zabawa prosta - nieskomplikowana forma ruchu, w której występuje rywalizacja indywidualna. W tej zabawie występują elementarne ruchy związane z motoryką człowieka (chód, bieg) lub proste elementy techniczne związane z daną dyscypliną sportową (kozłowanie, rzuty, skoki, strzały na bramkę). Zasady i przepisy są nieskomplikowane. Występuje tu element współzawodnictwa indywidualnego, kto szybciej, dokładniej , kto dalej, wyżej. W zabawie prostej - w celu zwiększenia intensywności - grupę można podzielić na mniejsze zespoły w zależności od miejsca zajęć, zadań szkoleniowych, posiadanych przyborów. Bawiący się w każdej chwili może opuścić swoją grupę lub też dołączyć do niej nowy uczestnik i nie zmienia to zupełnie charakteru oraz przebiegu gry.
Szczegółowy podział zabaw prostych:
aktywizujące i podnoszące koncentrację uwagi,
bieżne, skoczne, rzutne, kopne,
z mocowaniem i dźwiganiem,
koordynacyjne, przy muzyce (dla potrzeb G).
Gra ruchowa - zróżnicowana pod względem trudności forma ruchu, w której biorą udział drużyny, rywalizując między sobą. Wyróżniamy gry ruchowe proste, złożone, przejściowe, specjalistyczne i drużynowe. Gry drużynowe różnią się od sportowych gier zespołowych 3 podstawowe elementy:
przepisy gry, które dla SGZ ustalają międzynarodowe federacje i są one obowiązujące,
specjalizacji w zależności od pozycji gry w SGZ jest określona (bramkarz, napastnik) natomiast w grach drużynowych wszyscy zawodnicy wykonują takie same zadania, ale nie koniecznie w tym samym czasie,


(…)

…, specjalizacja techniczna i taktyczna,
oceniamy wynik - skuteczność
Przykłady
Karuzela, berek, powódź, trzeciak, piłka w półkolu, gorąca kula.
Wyścigi rzędów, zbiórka według kolorów, kulawe lisy, piłka w kole, koszenie trawy.
Kwadrant, palant, piłka graniczna, piłka bramkowa, dwa ognie, cztery ognie, podaj dalej.
Piłka koszykowa, siatkowa, nożna, ręczna, rugby, hokej na trawie.
Charakterystyczne właściwości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz