Rodzaje metabolizmu drobnoustrojów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rodzaje metabolizmu drobnoustrojów - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje metabolizmu drobnoustrojów
TYP I
Procesy typu I, mają przebiegać szybko i być wydajne, muszą przebiegać w warunkach pozwalających na maksymalnym zużyciu substratu energetycznego. Proste procesy dysymilacyjne ktore można przedstawić wg. schematu:
A - produkty (np. kwas glukonowy)
A - B - C - produkty
Przykładami procesow typu I są: fermentacja glukozy do etanolu, fermentacja glukozy do kwasu mlekowego , utlenianie glukozy do glutaminianu, produkcja drożdży do celów paszowych lub spożywczych.
TYP II
Przebieg procesów jest złożony. Zachodzące tutaj przemiany trudno zaliczyć do typowych procesow anabolicznych lub katabolicznych. Często w tym
typie obserwujemy zahamowanie lub anormalną przemianę materii. Do produkcji często używa się tzw. mutantow regulatorowych.
Przykładami procesów typu II są: wytwarzanie kwasu cytrynowego, biosynteza kwasu itakowego, nadprodukcja aminokwasów.
TYP III
Głównym produktem w tego typu procesach nie jest wytwarzany w wyniku podstawowej przemiany materii, lecz powstaje niezależnie w metabolizmie
wtórnym. Powstają tu najczęściej z prostych kilku węglowych molekuł duże złożone substancje o wysokiej aktywności biologicznej.
Procesy typu III są procesami biosyntezy w ktorych można zwiększyć wydajność przez dostarczenie do podłoża substancji trudno syntetyzowanych przez komorkę a niezbędnych do wytworzenia produktu np. kwas fenylooctowy w trakcie produkcji penicyliny G.
Przykładami procesow typu III są: produkcja antybiotykow, nadprodukcja witamin z grupy B, wytwarzanie niektorych enzymów.
Metabolizm wtórny drobnoustrojów (cechy wspólne dla metabolitów wtórnych):
● Występowanie ograniczone do pewnych gatunkow drobnoustrojów
(metabolizm pierwotny - jedność i uniwersalność)
● Nieznana lub nieistotna rola w całym metabolizmie komórki (metabolizm pierwotny - wszystkie głowne szlaki pełnią zawsze określone szlaki)
● Najczęściej synteza w fazie stacjonarnej wzrostu w warunkach niedoboru składnikow odżywczych (metabolizm pierwotny - faza logarytmicznego wzrostu)
● Enzymy w metabolizmie wtornym mają małą swoistość (metabolizm pierwotny - enzymy wykazują dużą swoistość np. enzymy glikolizy)
● Produkty metabolizmu wtornego są swoiste np. Enzymy (w metabolizmie pierwotny - uniwersalne)
● Kolejność reakcji enzymatycznych w metabolizmie wtornym często nie jest ściśle
ograniczona (w metabolizmie pierwotnym - konieczność zachowania ścisłej sekwencji)
● W metabolizmie wtornym czynnikiem limitującym jest dostępność enzymów - enzymy indukcyjne. (w metabolizmie pierwotnym kinetyka reakcji enzymatycznej jest zależna od poziomu substratu, enzymy są zwykle obecne w nadmiarze - enzymy konstytucyjne)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz