Robert Ranosz

Bezrobocie - zjawisko społeczne- omówienie zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

Bezrobocie - zjawiskiem społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności. Rodzaje bezrobocia: ...

Budżet państwa - omówienie zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Budżet państwa Jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, organów kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz administracji rządowej. W budżecie określa się także rozmiary pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, a także...

Inflacja - omówienie zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Bezrobocie. Inflacja. Inflacja – zjawisko monetarne wywołane szybszym przyrostem ilości pieniądza niż produkcji( obniżanie się siły nabywczej pieniądza). Na rynku obserwowana jest jako długotrwały wzrost średniego poziomu cen określonego koszyka dóbr. Inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna n...

Produkt Krajowy brutto - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

Produkt Krajowy brutto Produkt Krajowy Brutto (PKB, ang. GDP – Gross Domestic Product) – pojęcie ekonomiczne, oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregow...

Bezrobocie - omówienie zagadnienia

 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Bezrobocie - zjawiskiem społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności. Rodzaje bezrobocia: ...

Produkt Krajowy brutto - omówienie zagadnienia

 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Produkt Krajowy brutto Produkt Krajowy Brutto (PKB, ang. GDP – Gross Domestic Product) – pojęcie ekonomiczne, oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregow...

Funkcje stopy procentowej w gospodarce rynkowej - Nominalna stopa proc...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2576

Funkcje stopy procentowej w gospodarce rynkowej Stopa procentowa- procentowy wskaznik określający stosunek sumy płaconej za użytkowanie kapitału piniężnego do wielkości tego kapitału, ustalony najczęściej w stosunku rocznym. Wysokośc stopy procentowej jest zależna od nominalnej stopy procentowej...

Polityka pieniężna banku centralnego - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

Polityka pieniężna banku centralnego Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa bądź podporządkowana państwu. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski. Główne funkcje:  Bank centralny emituje ...

Budżet państwa - omówienie

 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Budżet państwa Jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, organów kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz administracji rządowej. W budżecie określa się także rozmiary pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, a także...

Funkcje stopy procentowej w gospodarce rynkowej

 • Robert Ranosz
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Funkcje stopy procentowej w gospodarce rynkowej Stopa procentowa- procentowy wskaznik określający stosunek sumy płaconej za użytkowanie kapitału piniężnego do wielkości tego kapitału, ustalony najczęściej w stosunku rocznym. Wysokośc stopy procentowej jest zależna od nominalnej stopy procentowej...