Budżet państwa - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa  - omówienie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Budżet państwa
Jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy
państwowej, organów kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz administracji
rządowej. W budżecie określa się także rozmiary pomocy finansowej dla jednostek
samorządu terytorialnego, a także dla innych podmiotów realizujących zadania państwa.
Pełni także rolę planu rzeczowo- finansowego. Określa z jakich zródeł i w jakich rozmiarach
należy czerpać dochody oraz wskazuje na rodzaje wydatków publicznych i ich wysokość w
danym roku budżetowym.
Wymaga przyjęcia go przez parlament i organy przedstawicielskie samorządu terytorialnego.
Podstawą tworzenia budżetu jest ustawa budżetowa przyjmowana przez parlament, który
upoważnia rząd do realizacji określonych właśnie w ustawie dochodów i wydatków.
Jest uchwalany na okres roku zwanego rokiem budżetowym. Po uchwaleniu jest ogłaszany w
Dzienniku Ustaw jako ustawa budżetowa i staje się wówczas aktem prawnym
umożliwiającym organom wykonawczym jego realizację.
Deficyt budżetowy – występuje gdy wydatki w budżecie danej instytucji(zazwyczaj państwa)
są wyższe niż jej dochody. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa. Powoduje
wycofanie z obiegu określonej ilości pieniądza (działanie deflacyjne) i umożliwia
wprowadzenie do obiegu dodatkowej ilości pieniądza poprzez udzielenie kredytu (kreacja
pieniądza). Nadwyżka budżetowa jest jednym ze źródeł pokrycia kredytów bankowych. Skala
i przeznaczenia nadwyżki budżetowej jest pochodną polityki społecznej i polityki
gospodarczej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz