Przedmiot stosunku cywilno-prawnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot stosunku cywilno-prawnego - strona 1 Przedmiot stosunku cywilno-prawnego - strona 2 Przedmiot stosunku cywilno-prawnego - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot stosunku cywilno-prawnego
Klasyfikacja przedmiotów:
rzeczy
różne postacie energii
dobra niematerialne, m.in. majątkowe, podmiotowe
zorganizowane kompleksy majątkowe
papiery wartościowe
pieniądz
Rzecz - Art. 45. k.c. [ Rzeczy ] Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.
Jest więc obojętne w jaki sposób rzeczy powstały - w sposób naturalny, czy też inny.
Rzeczami nie są:
postacie energii
rzeczy powszechnie dostępne dla każdego - np. powietrze (ale już zapuszkowane powietrze jest rzeczą)
części składowe rzeczy
Rzeczy dzieli się na:
nieruchomości - Art. 46. k.c.[ Nieruchomości ] § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Własność sięga w górę i w dół tak głęboko, jak głęboko sięga jej przeznaczenie społeczno-gospodarcze (jeżeli np. mam działkę, żeby hodować marchewki, to moja własność sięga tak głęboko w ziemię jak głęboko rosną marchewki). Kopaliny jednak są własnością Skarbu Państwa. W Czechach jest jasno powiedziane: 5 metrów w górę i w dół - własność prywatna, reszta państwowe.
Budynki tylko trwale związane z gruntem (fundamenty, lub na palach - zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z czerwca 2001), czyli np. szopa nie jest, bo nie jest trwale związana z gruntem.
Własnością mogą też być odrębne lokale w budynkach (np. mieszkania).
Mogą też być inne rzeczy, którym status nieruchomości nadaje ustawa (np. statek wpisany do rejestru statków jest nieruchomością, a nie wpisany ruchomością).
Tylko dla nieruchomości zakładana jest księga wieczysta (nawet gdyby nieruchomość była warta parę groszy) - ma to znaczenie bo inaczej wygląda egzekucja z ruchomości, a inaczej z nieruchomości.
ruchomości - wszystkie rzeczy nie będące nieruchomością.
Częścią składową rzeczy jest wszystko to, co należy do rzeczy i nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia rzeczy lub części odłączonej rzeczy (gospodarczo jedna całość).
Art. 47. k.c.[ Część składowa rzeczy ]
§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.


(…)

… rzecz; uwypukla się to, gdy inna osoba niż właściciel upoważniona jest do pobierania pożytków z rzeczy
Pieniądz
Prawo traktuje pieniądz jako szczególny podmiot stosunku cywilno-prawnego, którego cechą istotną jest to, że wyraża on to, że zapłata ma nastąpić w określonej sumie znaków pieniężnych, a nie w określonym rodzaju znaków pieniężnych (ważna suma np. 100zł, a nie to czy zapłacę ją 1-złotowymi monetami, czy jednym banknotem).
W niektórych sytuacjach rodzaj znaków pieniężnych może mieć dla stosunku cywilno-prawnego istotne znaczenie (bardzo rzadko - zasada nominalizmu). Ta relacja zobowiązań pieniężnych może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy przepis ustawowy na to pozwala, w związku z tym w klauzulach umownych my zabezpieczamy się przed ewentualną inflacją wprowadzając jakieś…
…, składania wniosków, zabierania głosu, głosowania itd. Takie prawo zawsze dają akcje imienne. Jeżeli nie są to akcje imienne, to akcjonariusz musi spełnić tzw. akty staranności:
w spółkach niepublicznych - nie notowanych na giełdzie - na tydzień przed walnym zgromadzeniem trzeba złożyć akcje u notariusza lub w siedzibie spółki, złożyć oświadczenie, że w czasie trwania walnego zgromadzenia nie będzie akcji zbywał
]w spółkach publicznych - notowanych na giełdzie - mamy tylko świadectwa depozytowe (bo muszą one dematerializować akcje) - trzeba zablokować rachunek papierów wartościowych, złożyć oświadczenie o nie rozporządzaniu akcjami, potwierdzone przez biuro maklerskie
papiery wartościowe, ze względu na sposób przenoszenia inkorporowanych w nich prawa dzieli się na:
imienne - na papierze (na tzw. płaszczu…
…, wzory użytkowe i zdobnicze,
5) zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
6) prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo;
Drogą czynności prawnych możemy do przedsiębiorstwa zaliczyć coś więcej lub też mniej niż wynika to z art. 551 k.c.. Ale jeżeli dokonujemy stosunku cywilno-prawnego na przedsiębiorstwie (np. je zbywamy) i nie określimy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz