Wykład - Przedmiot stosunku cywilno-prawnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przedmiot stosunku cywilno-prawnego - strona 1 Wykład - Przedmiot stosunku cywilno-prawnego - strona 2 Wykład - Przedmiot stosunku cywilno-prawnego - strona 3

Fragment notatki:

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
Wykład 3
Przedmiot stosunku cywilno-prawnego
Klasyfikacja przedmiotów:
rzeczy
różne postacie energii
dobra niematerialne, m.in. majątkowe, podmiotowe
zorganizowane kompleksy majątkowe
papiery wartościowe
pieniądz
Rzecz - Art. 45. k.c. [ Rzeczy ] Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.
Jest więc obojętne w jaki sposób rzeczy powstały - w sposób naturalny, czy też inny.
Rzeczami nie są:
postacie energii
rzeczy powszechnie dostępne dla każdego - np. powietrze (ale już zapuszkowane powietrze jest rzeczą)
części składowe rzeczy
Rzeczy dzieli się na:
nieruchomości - Art. 46. k.c.[ Nieruchomości ] § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Własność sięga w górę i w dół tak głęboko, jak głęboko sięga jej przeznaczenie społeczno-gospodarcze (jeżeli np. mam działkę, żeby hodować marchewki, to moja własność sięga tak głęboko w ziemię jak głęboko rosną marchewki). Kopaliny jednak są własnością Skarbu Państwa. W Czechach jest jasno powiedziane: 5 metrów w górę i w dół - własność prywatna, reszta państwowe.
Budynki tylko trwale związane z gruntem (fundamenty, lub na palach - zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z czerwca 2001), czyli np. szopa nie jest, bo nie jest trwale związana z gruntem.
Własnością mogą też być odrębne lokale w budynkach (np. mieszkania).
Mogą też być inne rzeczy, którym status nieruchomości nadaje ustawa (np. statek wpisany do rejestru statków jest nieruchomością, a nie wpisany ruchomością).
Tylko dla nieruchomości zakładana jest księga wieczysta (nawet gdyby nieruchomość była warta parę groszy) - ma to znaczenie bo inaczej wygląda egzekucja z ruchomości, a inaczej z nieruchomości.
ruchomości - wszystkie rzeczy nie będące nieruchomością.
Częścią składową rzeczy jest wszystko to, co należy do rzeczy i nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia rzeczy lub części odłączonej rzeczy (gospodarczo jedna całość).
Art. 47. k.c.[ Część składowa rzeczy ]
§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.


(…)

… rzeczy obłożonej tym prawem) - użytkowanie przynosi własność rzeczy zrodzonych przez użytkowaną rzecz; uwypukla się to, gdy inna osoba niż właściciel upoważniona jest do pobierania pożytków z rzeczy
Pieniądz
Prawo traktuje pieniądz jako szczególny podmiot stosunku cywilno-prawnego, którego cechą istotną jest to, że wyraża on to, że zapłata ma nastąpić w określonej sumie znaków pieniężnych, a nie w określonym rodzaju znaków pieniężnych (ważna suma np. 100zł, a nie to czy zapłacę ją 1-złotowymi monetami, czy jednym banknotem).
W niektórych sytuacjach rodzaj znaków pieniężnych może mieć dla stosunku cywilno-prawnego istotne znaczenie (bardzo rzadko - zasada nominalizmu). Ta relacja zobowiązań pieniężnych może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy przepis ustawowy na to pozwala, w związku…
…)
korporacyjne - akcje spółki dają prawo do wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu, składania wniosków, zabierania głosu, głosowania itd. Takie prawo zawsze dają akcje imienne. Jeżeli nie są to akcje imienne, to akcjonariusz musi spełnić tzw. akty staranności:
w spółkach niepublicznych - nie notowanych na giełdzie - na tydzień przed walnym zgromadzeniem trzeba złożyć akcje u notariusza lub w siedzibie spółki, złożyć oświadczenie, że w czasie trwania walnego zgromadzenia nie będzie akcji zbywał
]w spółkach publicznych - notowanych na giełdzie - mamy tylko świadectwa depozytowe (bo muszą one dematerializować akcje) - trzeba zablokować rachunek papierów wartościowych, złożyć oświadczenie o nie rozporządzaniu akcjami, potwierdzone przez biuro maklerskie
papiery wartościowe, ze względu na sposób przenoszenia…
… należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały,
4) patenty, wzory użytkowe i zdobnicze,
5) zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
6) prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo;
Drogą czynności prawnych możemy do przedsiębiorstwa zaliczyć coś więcej lub też mniej niż wynika to z art. 551 k.c.. Ale jeżeli dokonujemy stosunku cywilno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz