Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman

note /search

Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nernsta dla reakcji - ćw...

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1813

Wydział: IiTCh Janusz Budzowski Marek Budziaszek Robert Woloszyn Łukasz Krężel Data: 12.01.2002 gr.34 Ocena: Zespół 2 Ćwiczenie 2 Temat: Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nernsta dla reakcji 1. Wstęp teoretyczny Termodynamiczna stała równowagi opisuje stan, w którym prędkości pr...

Krytyczne stężenie micelizacji surfaktantu- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3346

KRYTYCZNE STĘŻENIE MICELIZACJI SURFAKTANTU Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krytycznego stężenia micelizacji (KSM) surfaktantu kationowego metodą konduktometryczną. Podstawy teoretyczne Zdolność surfaktantów (związków powierzchniowo czynnych) do tworzenia

Reguła faz- ćwiczenie 13

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3234

Ćwiczenie XIII: ZASTOSOWANIE REGUŁY FAZ DO UKŁADU TRÓJSKŁADNIKOWEGO opracowanie: Urszula Lelek-Borkowska Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest poznanie metod opisu i wyznaczania równowag międzyfazowych w układzie trójskładnikowym. Pojęcia podstawowe Pojęcia podstawowe i regułę faz Gibbsa...

Adsorpcja oranżu- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2877

Adsorpcja oran˙ u metylowego na weglu aktywowanym z ‘ Celem pomiar´w jest sprawdzenie mo˙ liwo´ci opisu adsorpcji oran˙ u metylowego na weglu o z s z ‘ aktywowanym za pomoca‘ izotermy Langmuira. Stezenie oran˙ u metylowego w ro...

Asocjacja alkoholi- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2891

BADANIE ASOCJACJI ALKOHOLI ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zarejestrowanie i interpretacja widm absorpcyjnych w podczerwieni (w zakresi...

Trojkat Gibbsa- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3577

RÓWNOWAGA CIECZ-CIECZ W UKŁADZIE TRÓJSKŁADNIKOWYM TRÓJKĄT GIBBSA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej równowagi ciecz-ciecz oraz cięciw równowagi w układzie trójskładnikowym (woda, etanol, toluen), w stałej temperaturze. Toluen tworzy z wodą w temperaturze pokojowej układ o o...

Prawo podzialu Nernsta- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3059

Ćwiczenie numer 5 Temat: Prawo podziału Nernsta Opracowanie wyników: Obliczamy dokładnie stężenia kwasu octowego [mol/dm3], w wyjściowym roztworze i warstwie wodnej układu: kwas octowy – woda –

Analiza termiczna- instrukcja do ćwiczenia - Przemiana fazowa

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Analiza termiczna Cele ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest sporządzenie i omówienie diagramu równowag fazowych ciecz ciało stałe układu dwuskładnikowego Bi-Sn. Analiza termiczna polega na ogrzewaniu lub chłodzeni...

Rozpuszczalność- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3346

28.03.2013 CZWARTEK Skład grupy: 1. Angelika Staniak 2. Katarzyna Stanisławska Prowadzący: dr inż. Marek Dąbrowski Ocena: ROZPUSZCZALNOŚĆ CIAŁ STAŁYCH W CIECZACH 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie równowagi ciecz-ciało stałe w układach dwuskładnikowych. 2. Wykonanie ćwiczeni...

Inwersja sacharozy- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3318

___ ~ r- - _ Badanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej szybkości oraz energii aktywacji reakcji inwersji sacharozy. Opis metody: Roztwory związków optycznie czynnych (jak np. sacharozy, glikozy, fruktozy) posiadają właściwość skręc...