Prof. Krzysztof Żmijewski - strona 3

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - opis

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Ława fundamentowa Gruntowanie podłoża Izolacja Mur fundamentowy Wykonanie warstwy wyrównawczej Gruntowanie Izolacja pozioma Izolacja pionowa muru Szczelny tynk WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ TYPU CIĘŻKIEGO Zagruntowanie podłoża betonowego Ułożeni...

SPOSOBY OKREŚLANIA TEMPERATURY MOSTKA TERMICZNEGO

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Mostki termiczne Mostkami termicznymi nazywamy fragmenty przegród wykonane z materiałów o większym współczynniku przewodzenia ciepłą niż pozostała część przegrody Jeżeli Vmts OK! Vm 1,5 Vm = ti - um(ti - te)Rsi - l/a ...

Zabezpieczenia akustyczne urządzeń instalacyjnych - omówienie

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Zabezpieczenia akustyczne urządzeń instalacyjnych Uchwyty do mocowania przewodów Przejścia rur przez strop Przejścia rur przez ściany 1- uchwyt 2- przewód 3- izolacja 4- zaprawa 5- tulejka 6- podkładka elastyczna 7- spoina wypełniona szczeliwem elastycznym Zabezpieczenia akustyczne urządzeń ...

Wentylacja grawitacyjna - opracowanie zagadnienia

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Wentylacja grawitacyjna Zasada działania: naturalna siła wyporu będąca wynikiem różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu powoduje powstanie ciągu wentylacyjnego. Powietrze dostaje się do domu poprzez liczne nieszczelności w drzwiach i oknach. 3 Człowiek sam sobie winien… 4 Skut...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

. Para wodna ma bardzo niską lepkość ( znacznie niższą od powietrza) wskutek czego łatwo przenika nawet przez masywne przegrody budowlane zawsze z ośrodka: ciepłego do chłodniejszego ? chłodniejszego do ciepłego ? suchego do wilgotnego ? wilgotnego do suchego ? 39.Przyczyny zawilgocenia materi...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Dyfuzja pary wodnej występuje pod wpływem: a) różnicy temperatur b) różnicy ciśnienia c) różnicy wilgotności względnej 22. Aprobata techniczna - dokument oceniający i stwierdzający: a) techniczną przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie właściwości techniczne wyrobu 23. Norma techniczn...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 3

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Konwekcja - rodzaj prostej wymiany ciepła związany z makroskopowym przemieszczaniem się mas cieczy lub gazu o różnej : a) temperaturze gęstości gęstości objętościowej 2. Promieniowanie cieplne (termiczne) jest to promieniowanie ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 4

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Do największych pochłaniaczy energii pierwotnej należą: USA Indie Kanada Niemcy Ciepło jest związane z: Drganiem atomów Drganiem molekuł Przemiany jonowej atomów Są wartością stałą Ciepło przepływa: Od zimniejszego do cieplejsz...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 5

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

W budynku wysokim i wysokościowym oraz w innych budynkach, jeżeli wymaga tego ich przeznaczenie, należy stosować wentylację: mechaniczną wywiewną mechaniczną nawiewno-wywiewną wentylację grawitacyjną 30. Płaski rozkład wilgoci w przegrodzie budowlanej jest to stan wilgotnościowy, który zależy ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 6

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

. Mostek cieplny jest to miejsce w przegrodzie zewnętrznej, w której w stosunku do pozostałej części przegrody znacznie osłabione są : Opór cieplny Przenikanie ciepła Promieniowanie cieplne 8. Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegr...