Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - opis

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - opis - strona 1 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - opis - strona 2 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - opis - strona 3

Fragment notatki:

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
Ława fundamentowa
Gruntowanie podłoża
Izolacja
Mur fundamentowy
Wykonanie warstwy wyrównawczej
Gruntowanie
Izolacja pozioma
Izolacja pionowa muru
Szczelny tynk
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ
TYPU CIĘŻKIEGO
Zagruntowanie podłoża betonowego
Ułożenie warstwy papy
Zabezpieczenie powierzchni lepikiem
ZASADY PRAWIDŁOWEGO USZCZELNIANIA
Zawsze trzeba nanosić tyle warstw masy ile zaleca producent;
Nie wolno nakładać kolejnej warstwy zanim minie czas wiązania
pierwszej. Czas ten zawsze jest podany na opakowaniu;
Gdy izolowane są ściany fundamentowe, należy przestrzegać
podanego przez producenta czasu, po jakim mogą one zostać
zasypane ziemią;
Nie należy nanosić mas metodami natryskowymi, jeśli nie jest to
wyraźnie wskazane przez producenta;
Większe ubytki i nierówności podłoża trzeba wypełnić wodoszczelną
masa szpachlową lub wstępnie otynkować (wykonać tak zwaną
rapówkę);
Masy zawierające rozpuszczalniki nie powinny być nanoszone na
powierzchnie pokryte wcześniej smołą lub substancjami
smołopochodnymi. Masa na takim podłożu nie wiąże;
ZASADY PRAWIDŁOWEGO USZCZELNIANIA
Masy zawierające rozpuszczalniki nie powinny stykać się ze
styropianem, bo ulegnie on zniszczeniu;
Nie wolno stosować mas gruntujących, jako właściwej, samodzielnej
powłoki izolacyjnej;
Masy mineralne zawierające rozpuszczalniki nie powinny być
stosowane wewnątrz pomieszczeń;
Mas nie powinno się nanosić na ściany, na których widoczne są tak
zwane wysolenia (białe skupiska wapna wypłukiwanego z niektórych
materiałów pochodzenia mineralnego);
Przy izolowaniu fundamentów, trzeba odczekać aż masa całkowicie
zwiąże i dopiero wówczas wypełniać ziemią wykop. Najlepiej jednak,
by powłoka izolacyjna została osłonięta membraną kubełkową lub
polistyrenem.
BŁĘDY PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI
Brak rozpoznania warunków wodno-gruntowych
Niestaranność wykonania
Zbyt nisko wyprowadzona izolacja
Brak połączeń między izolacjami
Układanie styropianu na ścianie pokrytej masą
rozpuszczalnikową
Stosowanie roztworu bitumicznego jako izolacji.
Układanie zapraw hydroizolacyjnych na ścianach z
wysoleniami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz