Prof. Krzysztof Żmijewski - strona 2

Współczynnik przenikania ciepła

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Współczynnik przenikania ciepła: Jeżeli pustka jest zamknięta to → Rp d = 0 ÷ 5 cm - następuje przyrost oporu (korzystne!) Rp ≈ 0,16 Pustkę można wypełnić materiałem termoizolacyjnym, wtedy Rp gwałtownie wzrasta (korzystne!!!) Uc = U + ΔU ΔU: Dodatek uwzględniający nieszczelność w ułożeniu izo...

Współczynnik przewodzenia ciepła

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Współczynnik przewodzenia ciepła (wpływ czynników)  - zależy od szeregu czynników: 1) gęstość materiału: Styropian γ = 10 - 40 kg/m3;  0,04 W / m ·K Wełna mineralna γ = 15 - 120 kg/m3;  =0,05 W / m ·K Mur z cegły pełnej γ = 1800 kg/m3; ...

Współczynnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Współczynnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło W budynkach mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania E- wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło w sezonie ogrzewczym A/V A - powierzchnia zewnętrzna V - kubatura A/V  0,2 E0  29 0,2  A/V 0,9 E0 =26,6 +12 A/V = 29 : 37,4 A/V 0,9 E0 =37,...

Pytania egzaminacyjne - część 7

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

ϭ͘ Ϯ͘ ϯ͘ ϰ͘ ϱ͘ ϲ͘ ϳ͘ ϴ͘ ϵ͘ ƵĚLJƚ ĞŶĞƌŐĞƚLJĐnjŶLJ ŵĂ ŶĂ ĐĞůƵ͗ Ă͘ ŽƐnjĂĐŽǁĂŶŝĞ ĞĨĞŬƚſǁ ĞŶĞƌŐĞƚLJĐnjŶLJĐŚ ƚĞƌŵŽŵŽĚĞƌŶŝnjĂĐũŝ͕ ď͘ ŽƉƚLJŵĂůŝnjĂĐũħ njĂŬƌĞƐƵ ŝŶǁĞƐƚLJĐũŝ͕ Đ͘ ƉŽƚǁŝĞƌĚnjĞŶŝĞ ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ ƐƉųĂƚLJ ŬƌĞĚLJƚƵ nj ƵnjLJƐŬĂŶLJĐŚ ŽƐnjĐnjħĚŶŽƑĐŝ͕ Ě͘ ĂŶĂůŝnjħ ĞĨĞŬƚLJǁŶŽƑĐŝ ĞŬŽŶŽŵŝĐnjŶĞũ ŝŶǁĞƐƚLJĐũŝ͘ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Žďů...

Pytania egzaminacyjne część 8

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

ϭϲ͘ ĂnjŶĂĐnj ƉŽƉƌĂǁŶŝĞ njĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞ ĚĞƚĂůĞ ŝnjŽůĂĐũŝ ƚĞƌŵŝĐnjŶĞũ͗ Ă͘ Đ͘ ď͘ Ě͘ ϭϳ͘ ZŽĚnjĂũĞ ĞŶĞƌŐŝŝ ŽĚŶĂǁŝĂůŶĞũ͗ Ă͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ŐĞŽƚĞƌŵĂůŶĂ͕ ď͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ĂƚŽŵŽǁĂ͕ Đ͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ďŝŽŵĂƐLJ͕ Ě͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ƌƵĐŚſǁ ƉůĂŶĞƚĂƌŶLJĐŚ͘ ϭϴ͘ EĂƉƌŽŵŝĞŶŝŽǁĂŶŝĞ ƚŽ͗ Ă͘ ũĞĚŶĂ nj ǁŝĞůŬŽƑĐŝ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌLJƐƚLJĐnjŶLJĐŚ ƉƌŽŵŝĞŶŝŽǁĂŶŝĂ Ɛ...

Pytania na egzamin cz. 9 - fizyka budowli

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

PYTANIA Z FIZYKI BUDOWLI 2 grupa. A 1. Ile ton CO2 emituje rocznie Polska? a) ok. 50 ton b) ok. 100 ton c) ok. 300 ton d) ok. 600 ton e) ok. 800 ton 2. W popularnie zwanym styropianie „dalmatyńczyku ”zawarty jest minerał, podnoszący właściwości izolacyjne. Jest to : a) piryt b) dolomit c) ...

Rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 126
Wyświetleń: 833

ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE i ARCHITEKTONICZNE Ograniczenie hałasu możemy uzyskać poprzez: 1. Umiejętne gospodarowanie i projektowanie przestrzeni oraz dróg 2. Odpowiedni układ budynków wzdłuż drogi 3. Zastosowanie ekranów akustycznych 4. Nasyp wzbogacony zielenią 5. Prowadzenie drogi w wykop...

Stropodachy - omówienie

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Stropodachy pełne Stropodachy niewentylowane • Składają się przeważnie z warstw: • konstrukcji nośnej • warstwy impregnatów bitumicznych • warstwy paroizolacyjnej • termoizolacji • warstwy wodoszczelnej • warstwy wierzchniej Schematy stropodachów pełnych: • stropodach pełny pokryty papą ...

Styropian - zastosowanie

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Styropian Stosowanie styropianu jest niewskazane i rzadko spotykane ze względu na: • jego niższa odporność ogniową, • niszczenie przez gryzonie • duże problemy w prawidłowym-dokładnym dopasowaniu izolacji do rozstawu krokwii. Ocieplenie d...

Wełna - rodzaje i charakterystyka

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

Wełna mineralna, kamienna lub szklana jest najpopularniejszym materiałem izolacyjnym stosowanym w Polsce do izolacji termicznych lub akustycznych w budownictwie. Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Popularna nazwa ...