Prof. Helena Kisilowska

Ustawa o NIK-u - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 651

©Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502, Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 227, poz. 1482, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429....

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 658

©Kancelaria Sejmu s. 1/53 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadani...

Ustawa o systemie oświaty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

©Kancelaria Sejmu s. 1/72 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Cz...

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

©Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym Rozdział 1 Właściwość i ustrój Trybunału Konstytucyjnego Art. 1. 1. Trybunał Konstytucyjny, zwany dalej „Trybunałem”, jest organem władzy sądowniczej, powołanym do badania zgodności z Konstytucją aktów nor...

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

©Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opr acowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r . poz. 572, poz. 742. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publ...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 02.01

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

2.01.2013 9.01 - kolokwium 14 i 15 zajęcia (powtórzenie do egzaminu pierwsza h, druga h poprawa); osoby zwolnione z egzaminu nie muszą przychodzić Cmentarze, chowanie zmarłych + ustawa z dn. 31.01.1959r. o cmentarzu i chowaniu zmarłych + ustawa z dn. 28.03.1933r. o grobach i cmentarzach wojenny...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 3.10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1050

3.10 Prawo administracyjne (ćwiczenia 1 - mgr Legierska) Temat: pracownicy administracji publicznej czyli prawo urzędnicze. Prawo urzędnicze to zespół norm, które odzwierciedlają całokształt regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników administracji publicznej. W związku z tym rodzą s...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 5.12

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

05.12.2012 Narodowy Bank Polski - bank centralny - działa jako państwowa osoba prawna - nie można ogłosić jego upadłości - kontrolowany przez NIK pod wg. wszystkich 4 kryteriów - dysponuje szerokim zakresem samodzielności i niezależności - kapitał w całości należy do państwa - nie podlega wp...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 07.11

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

7.11.2012 Prawo administracyjne Reglamentacja działalności gospodarczej (art. 6.1 - zasada swobody gospodarczej); Ograniczenia swobody działalności gospodarczej za pomocą środków prawnych: KONCESJA - najbardziej dolegliwy, największe utrudnienia dla przedsiębiorcy; najdalej posunięta forma regla...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 10.10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

10.10 Prawne formy działania administracji Prawne formy działania administracji - instrumenty działania administracji, prawnie określony typ konkretnej czynności, który może być wykorzystywany przez organ administracji do załatwienia określonej sprawy, np. pozwolenia na posiadanie broni, wydawanie ...