Prof. dr hab. Piotr Wróbel - strona 2

Założenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1736

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA kapitał własny przedsiębiorstwa nie jest kapitałem darmowym, a inwestorzy oczekują w zamian za swoje inwestycje określonej stopy zwrotu przy zwiększonym ryzyku, akcjonariusze oczekują wyższego zwrotu. Pieniądz ma swoją cenę !!! HISTORIA Ko...

Agenda-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

AGENDA Dlaczego wiedza? Wiedza - rola i rodzaje. Kapitał intelektualny. Proces zarządzania wiedzą. DLACZEGO WIEDZA ??? Wyrównanie dostępu do pozostałych zasobów (ziemia, kapitał, praca). Pozostałe zasoby mają trochę charakter strategiczny. Niewyczerpywalność - wiedza się nie zużywa w trakcie w...

Koncepcja trzeciej fali Tofflera

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 231
Wyświetleń: 987

LITERATURA I.Nonaka, H.Takeuchi „Kreowanie wiedzy w organizacji”, Poltext, Warszawa 2000. G.Probst, S.Raub, K.Romhardt „Zarządzanie wiedzą w organizacji”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. L.Edvinsson, M.S.Malone „Kapitał intelektualn...

Pozyskiwanie wiedzy - rynki wiedzy

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

POZYSKIWANIE WIEDZY ŹRÓDŁA WIEDZY WEWNĘTRZNE: komórki B+R zespoły pracownicze prowadzące działalność racjonalizatorską menedżerowie inni pracownicy inwestor strategiczny ZEWNĘTRZNE badania rynkowe, kontakty z klientami zakup licencji, um...

Pracownicy wiedzy i trzecia fala w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

PRACOWNICY WIEDZY - trendy Przejście z ery przemysłowej do ery wiedzy Pojęcie Era przemysłowa Era wiedzy Podstawowy zasób kapitał finansowy kapitał intelektualny Władza zależy od zajmowanego szczebla w organizacji zależy od wiedzy i reputacji Styl zarzą dzania nakazy i kontrola partycypacyjny ...

Zarządzanie wiedzą-pułapki

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

PUŁAPKI Gdy: luki wiedzy zostają wykryte wiedza niezbędna do ich uzupełnienia - pozyskana z zewnątrz lub wypracowana we własnym zakresie wtedy może się okazać, że nikt nie zamierza z niej zrobić użytku. Czasami wierzy się, że wprowadzenie ulepszonej infrastruktury informacyjnej automatycznie do...

Benchmarking - Konkurencja

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

BENCHMARKING porównywanie osiągnięć z innymi komórkami organizacyjnymi, konkurencją lub liderami rynkowymi, ustawienie punktu odniesienia swoich osiągnięć identyfikacja wzorców, które można zastosować w przedsiębiorstwie lub problemów, których należy unikać benchmarking może obejmować generatory...

Kapitał i koszty kapitału

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

KAPITAŁ I KOSZT KAPITAŁU kapitał ma zdolność do wzrostu, czyli do pomnażania wartości. kapitał nie jest dobrem darmowym, podobnie jak inne czynniki produkcji ma swój koszt definicja kosztu kapitału stopa zwrotu, którą musi uzyskać firma ze swoich inwestycji, aby zachowana została wartość rynkowa...

Mierniki zarządzania wartościa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1799

MIERNIKI ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ Mierniki zarządzania wartością: przepływy pieniężne FCF CFPS CFROI dodana wartość dla akcjonariuszy EVA MVA SVA całkowity zwrot dla akcjonariuszy TSR. FCF (Free Cash Flow) - wolne przepływy pieniężne dostępne dla akcjonariuszy + zysk operacyjny przed odsetka...

Pomiar wartości dla akcjonariuszy

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

POMIAR WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY determinanty (generatory) wartości mierniki zarządzania wartością kapitał i koszt kapitału Sieć wartości dla akcjonariuszy. Zarządzanie to podejmowanie decyzji !!! SIEĆ WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY (decyzje oddziałują na generatory wartości) Siła wpływu generato...