Pozyskiwanie wiedzy - rynki wiedzy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozyskiwanie wiedzy - rynki wiedzy - strona 1 Pozyskiwanie wiedzy - rynki wiedzy - strona 2 Pozyskiwanie wiedzy - rynki wiedzy - strona 3

Fragment notatki:

POZYSKIWANIE WIEDZY ŹRÓDŁA WIEDZY WEWNĘTRZNE:
komórki B+R
zespoły pracownicze prowadzące działalność racjonalizatorską
menedżerowie
inni pracownicy
inwestor strategiczny
ZEWNĘTRZNE
badania rynkowe, kontakty z klientami
zakup licencji, umowy franchisingu
uczelnie, instytucje badawczo-rozwojowe
szkolenia
firmy doradcze
przyjęcie innej firmy, alianse strategiczne
zatrudnianie ekspertów
Internet, prasa specjalistyczna
konferencje, seminaria
niekaralne naśladownictwo
demontaż produktów konkurencji
Wykorzystanie źródeł wiedzy wyniki badania
WYKORZYSTANIE PRZYDATNOŚĆ współpraca z klientem
98%
81%
inwestorzy strategiczni
49%
74%
własny dział B+R
67%
71%
badania rynku
86%
70%
szkolenia zewnętrzne
97&
67%
RYNKI WIEDZY (wewnętrzne i zewnętrzne) rynkom wiedzy daleko do doskonałości, gdyż charakteryzują się niewielką przejrzystością
relacje: kupujący-sprzedający mają charakter osobisty, oparte są na zaufaniu zbudowanym w trakcie długotrwałej współpracy
zaufanie jest niezbędne, gdyż kupujący przeważnie nie ma możliwość pełnej oceny nabywanego dobra i jest ona możliwa dopiero po upływie czasu
inną osobliwą cechą handlu wiedzą jest to, że najbardziej poszukiwane dobra mogą nigdy nie pojawić się na oficjalnych rynkach (najbardziej utalentowani naukowcy nie muszą pisać podań o prace, a licencje na rewolucyjne wynalazki są sprzedawane długo przed zakończeniem prac badawczych).
Samodzielnie tworzyć wiedzę czy pozyskiwać na zewnątrz ???
Punktem wyjścia są odpowiedzi na pytania:
czy jesteśmy w stanie samodzielnie wytworzyć wiedzę (jakość, czas)?
aspekt ekonomiczny: które rozwiązanie jest tańsze?
aspekt strategiczny: nad którymi kompetencjami chcemy utrzymać kontrolę?
Pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz zagrożenia:
zdarza się, że świeżo pozyskana wiedza jest odrzucana, gdyż okazuje się niezgodna z dotychczasową
pracownicy mają tendencje do lekceważenia opinii ekspertów zewnętrznych
syndrom „złe, bo nie nasze” („not invented here”)
możliwy efekt: wybieramy drogi i gorszy, ale własny wynalazek.
ROZWIJANIE WIEDZY poprzez innowacje: produktowe, społeczne, procesowe,
poprzez zdobywanie nowych umiejętności.
Jak rozwijać wiedzę??? wiele procesów związanych z rozwijaniem wiedzy nie podlega bezpośredniemu stresowaniu


(…)

… poufności danych
zachowanie integralności danych (kontrola nad modyfikacjami)
zapewnienie dostępności danych.
Nie każdy musi wiedzieć wszystko (powszechny dostęp do całej wiedzy firmy naprawdę nie jest konieczny).
Zakres ochrony
Określenie: jaka wiedza ma być chroniona? Kto może korzystać z chronionej wiedzy, aby sprawnie realizować swoje zadania?
Działania ochronne: ograniczenie dostępu, wyłączenie…
… zasady „czystego biurka”.
Osoby z zewnątrz nie powinny poruszać się po firmie bez nadzoru, aby uniknąć możliwości kradzieży dokumentów lub podrzucenia przez kogoś urządzenia podsłuchowego.
Podczas delegacji, idąc np. zwiedzać miasto, nie należy zostawiać dokumentów, laptopa w hotelu lub w samochodzie.
Rozmowy dotyczące strategicznych spraw firmy powinno prowadzić się w sprawdzonych miejscach…
… do podnoszenia kwalifikacji (system motywacyjny)
kształtowanie kultury organizacyjnej
Uniwersytety Mc Donald's, Motoroli - powstają w nich pomysły nowych produktów, odbywają się szkolenia.
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ, ROZWIJANIE JEJ
zasoby wiedzy będą przydatne tylko wtedy, gdy będą mieli do nich dostęp.
dzięki dzieleniu się wiedzą i rozpowszechnianiu jej - wiedza pojedynczych osób może być wykorzystana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz